nieuws

‘Overheid geeft verkeerde weergave woonlasten’

Geen categorie

Vereniging Eigen Huis vindt dat de overheid de ‘woonquote’ voor eigenwoningbezitters veel te laag vaststelt. Uit eigen onderzoek over de afgelopen twaalf maanden blijkt dat de eigenwoningbezitter gemiddeld bijna 400 euro per maand aan onderhoud en verbetering heeft uitgegeven waar in de officiële woonquote van de overheid geen rekening mee wordt gehouden.

‘Overheid geeft verkeerde weergave woonlasten’

Het afgelopen jaar ging 38,6% van het netto inkomen van eigenwoningbezitters op aan wonen. Dat is veel meer dan de officiële woonquote van 26,3% waar de overheid mee rekent. Huurders betalen volgens de overheid 36,6 procent van hun inkomen aan wonen. Vereniging Eigen Huis vindt het onacceptabel dat binnen en buiten de politiek uitgegaan wordt van gegevens die zo sterk afwijken van de werkelijkheid en wil dat de woonquote van eigenwoningbezitters voortaan een realistisch beeld geeft van de woonlasten van eigenwoningbezitters.

Woonquote

Woonquotes geven aan welk deel van het netto-inkomen op gaat aan wonen. Hieronder vallen huur- en hypotheeklasten, belastingen en heffingen, energiekosten en alle andere lasten die verband houden met het wonen. De politiek en de overheid stemmen hun beleid mede af op de opgegeven woonquotes. Een verkeerde weergave daarvan kan tot verkeerde beslissingen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van de inkomenspolitiek, de verdeling van de lastendruk en in het kader van noodzakelijke bezuinigingen. Uitgaven voor onderhoud en woningverbetering zijn tot nu toe niet in de woonquote opgenomen, omdat duidelijke cijfers hierover ontbraken.

Reageer op dit artikel