nieuws

Nieuwbouw De Hartekamp in Heemstede

Geen categorie

De Hartekamp Groep biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Voor deze zorginstelling staat een groot nieuwbouwplan op de agenda; de huidige huisvesting voldoet niet meer aan de wettelijke eisen en moet volledig worden gesloopt.
Projectarchitecten zijn Marjolein van Eig, Kevin Battarbee en jacques Prins van Inbo.

Nieuwbouw De Hartekamp in Heemstede

 

Op de plekken waar nu nog de huidige woningen staan worden vijf gebouwen geplaatst in ieder twee woonlagen. De gebouwen bieden elk onderdak aan cliënten met een specifieke zorgvraag. Zo zullen in de gebouwen aan de voorkant van de wijk cliënten komen wonen met een intensieve, fysieke zorgvraag. Aan de andere kant van de wijk zullen cliënten komen wonen met een intensieve, gedragsmatige zorgvraag. Daarnaast worden er ook plaatsen voor logeren, crisis- en observatie en een specialistische verpleegafdeling gerealiseerd.

Twee woningtypen

Het ontwerp van Inbo betreft twee woningtypen. Woningen voor mobiele cliënten en woningen voor niet-mobiele cliënten. In beide woningtypen hebben cliënten de beschikking over een eigen zitslaapkamer met daaraan gekoppeld een sanitaire ruimte. In het ontwerp van de groepswoningen voor niet-mobiele cliënten is rekening gehouden met het minder mobiel zijn / worden van cliënten.

Appartementen

Ook worden er in de nieuwe gebouwen 56 appartementen gerealiseerd. De manier waarop de appartementen ontwerptechnisch aan groepswoningen gekoppeld zijn biedt een keuze voor de begeleidingsstijl van de cliënten die in de appartementen gaan wonen. Alle woningen krijgen de beschikking over een buitenruimte. Op de begane grond een tuin en op de verdiepingen een balkon, grenzend aan de huiskamer. Alle leefruimten in de gebouwen zijn voorzien van vloerverwarming en –koeling.

Dagbesteding

Dagbesteding in de Hartekamp gaat in de nieuwbouwsituatie plaatsvinden in een te renoveren gebouw en in de punten van drie van de vijf gebouwen. In twee gebouwen zullen dagbestedinglokalen komen die plaats bieden aan gemiddeld 6 à 7 cliënten. In het andere gebouw zullen veel individuele dagbestedingsruimten worden gerealiseerd. Tevens is er voor alle ruimten een gemeenschappelijke keuken beschikbaar. Ook wordt er in één gebouw een kantine gerealiseerd.

Medische functies

Medische en paramedische functies (poli, arts, tandarts, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, bewegingsagogie etc.) zullen op het terrein gehuisvest blijven. Zo ook kantoren, het zwembad, de spel-o-theek en de kinderboerderij. Deze wordt in een later stadium gerenoveerd. Aandacht is er voor het realiseren van een winkeltje en een ontmoetingsgelegenheid in de huidige Orangerie. Hoe in de nieuwe situatie wegen, parkeer, wandel en –speelgelegenheid etc. geregeld gaan worden is vastgelegd in een plan voor de bovengrondse infrastructuur.

Oplevering

De verwachting is dat er in 2012 gestart kan worden met de sloop van de oude gebouwen en dat oplevering van de nieuwe gebouwen achtereenvolgens plaatsvindt in de periode 2013-2014. Tijdens de verbouwing wordt een tijdelijk woonzorgcentrum opgetrokken waar de cliënten de komende vier jaar kunnen wonen.

Reageer op dit artikel