nieuws

Lezingen IABR ‘Making City’

Geen categorie

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam buigt zich volgend jaar over de verstedelijking in de wereld. Tijdens de vijfde editie, die op 19 april van start gaat, komen ruim 35 wereldsteden bij elkaar en gaan aan de slag met de stad. Hun plannen en projecten maken samen met de eigen projecten van de IABR deel uit van de hoofdtentoonstelling ‘Making City’ in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi).

Lezingen IABR ‘Making City’

 In de aanloop hiernaartoe ontmoeten vertegenwoordigers van de steden elkaar dit najaar in Rotterdam tijdens besloten ‘Urban Meetings’. De avond voorafgaand aan iedere Urban Meeting organiseert de IABR, samen met AIR, een openbare

Programma

13 september 2011 ‘MAKING CITY’
Spreker: Rients Dijkstra, directeur van MAXWAN
Nu de wereld in rap tempo verstedelijkt, neemt het belang van steden steeds meer toe. Waar de economie vroeger functioneerde op landelijk niveau wordt nu vooral in de stad het geld verdiend. Als inleiding op het centrale thema van de 5de IABR: Making City spreekt Rients Dijkstra over de veranderende relatie tussen de stad en de economie.

27 september 2011 BORDEAUX – ‘50.000 nieuwe woningen’
Bordeaux is een stad in ontwikkeling. De stad zal de komende decennia alleen maar blijven groeien, onder andere als gevolg van de aanleg van de TGV spoorlijn. Om in deze groei te voorzien, worden in de nabije toekomst 50.000 nieuwe woningen binnen bereik van openbaar vervoer gebouwd. Deze ambitie maakt ontegenzeggelijk duidelijk dat de ontwikkeling van Bordeaux op het niveau van een metropool ingezet moet worden. Het project ’50.000 nieuwe woningen voor Bordeaux’ brengt de veelal gescheiden werelden van politiek, private sector en uitvoerende partijen bij elkaar in constructieve allianties. De huidige strategieën en modellen van ruimtelijke productie worden hier geherdefinieerd.

11 oktober 2011 NEW YORK – ‘Highline’
Spreker: Alexandros Washburn, directeur Urban Design, New York City Department of City Planning
De High Line is een verhoogd 1,6 km lang park, gelegen in het westelijk gedeelte van downtown Manhattan, New York. De aantrekkelijkheid van het project in combinatie met aanpassingen in het planningsysteem maakten het project erg aantrekkelijk voor particuliere investeerders. In 1999 nam de non-profit organisatie ‘Friends of the High Line het initiatief tot het High Line project. Dit burgerinitiatief werd later overgenomen en uitgevoerd door de New York City Planning Department. Dit inmiddels legendarisch pilotproject laat zien hoe een vanuit de maatschappij ontstaan initiatief verschillende partijen kan enthousiasmeren en tot een hoogwaardige stedelijke publieke ruimte kan leiden.

18 oktober 2011 LILLE KORTRIJK TOURNAI – ‘Eurometropole’
De Eurometropool Lille Kortrijk Tournai bestaat uit 147 Franse en Belgische gemeenten. Deze alliantie van steden is als eerste ‘Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)’ door de EU erkend. Dit transnationale gebied telt 2.000.000 inwoners en is gelegen in het centrum van Europa, in het hart van de driehoek Londen, Parijs en Brussel. De Eurometropool is een overlegorgaan dat samenwerkt om grensoverschrijdende, supranationale en interregionale samenwerking te ondersteunen en bevorderen. Het overschrijdt culturele, politieke en bestuurlijke grenzen en zet daarbij de aanwezige verscheidenheid in als kracht met als doel om dit centrale Europees grondgebied op een internationale schaal te positioneren.

8 november 2011 PARIS – ‘La Défense Seine Arche’
De l’Établissement Public de Gestion de la Défense heeft tot taak de nieuwe stedelijke ontwikkeling van het 560 hectare beslaande gebied ‘La Defense Seine Arche’ te plannen en te ontwikkelen. Door de centrale ligging in het westen van Parijs wordt het gebied ingezet om de omliggende, individuele projecten met elkaar te verbinden. Echter, de verschillende infrastructurele structuren die aanwezig zijn, maken van het gebied een lappendeken van geïsoleerde stukken land. Dit levert tegelijkertijd een unieke en herkenbare topografie op. De belangrijkste doelstelling van het project is een dusdanige visie voor het gebied te ontwikkelen dat deze aan de ene kant rekening houdt met de unieke eigenschappen van het gebied en aan de andere kant de verbindende potentie en strategische positie van het gebied optimaal benut.

Lezingen Making City

Locatie: de Dépendance, Schieblock, Schiekade 189 Rotterdam
Aanvangstijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,- te betalen bij de ingang
Reserveren: events@iabr.nl (reserveren aanbevolen)
Meer informatie: www.iabr.nl

 

 

 

 

Reageer op dit artikel