nieuws

Crisis krijgt vat op schaalsprong Almere

Geen categorie

De crisis krijgt vat op de schaalsprong die Almere moet maken. De Noordelijke Randstad (‘noordvleugel’) staat voor een aanzienlijke woningbouwopgave, die voor een belangrijk deel door Almere zal worden ingevuld.

Crisis krijgt vat op schaalsprong Almere

 

 

 

Daarmee zal het inwonertal tot 2030 bijna verdubbelen tot 350.000. Almere wil 60.000 woningen ontwikkelen, 100.000 banen creëren en miljarden investeren in een IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam. In het kwartaalbericht Almere 2.0 van de gemeente Almere van 1 juli 2011 wordt echter rekening gehouden met een verlaging van het ambitieniveau. In het tweede kwartaal is een ‘monitor van de voortgang Financieel Kader’ opgesteld, die moet anticiperen op de ‘financiële crisis op de woningmarkt’.

In deze monitor wordt voorgesteld de fasering van de schaalsprong te verschuiven van 2030 naar 2035. Ook zouden de grond- en woningprijzen aan de actuele marktomstandigheden moeten worden aangepast. De ambitie blijft weliswaar 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Maar in de planexploitaties moet worden uitgegaan van 75.000 banen, om ‘risico’s uit te sluiten bij het onverhoopt achterblijven van de werkgelegenheid’. Of Almere echt zal tornen aan de schaalsprong moet het komende jaar blijken.

In september zal eerst minister Schultz van Haegen de Tweede Kamer informeren over de woningbehoefte in Almere. De minister heeft die opnieuw laten onderzoeken na vragen uit de Kamer. Het CDA heeft twijfels over de prognoses. De VVD pleit ervoor de plannen haalbaar te maken. Vooralsnog stelt de minister dat de groei in de Noordvleugel (waaronder Almere) op de lange termijn groot blijft. Een ander cruciaal punt is het kabinetsbesluit over de IJmeerverbinding. In 2012 moet het kabinet de knoop doorhakken over deze miljardeninvestering. Zonder goede IJmeerverbinding geen schaalsprong, heeft Almere altijd gesteld.

Bron: Vastgoedmarkt

Reageer op dit artikel