nieuws

3 villa’s in één artikel

Geen categorie

Voor het zomernummer heeft vakredacteur Merel Pit drie villa’s in Nederland bezocht, ontworpen door ART works, Bedaux de Brouwer Architecten en ZILTarchitecten. De woningen zijn op een andere manier vormgegeven, maar steeds waren de context en de wensen van de bewoners leidend bij het ontwerp. Van twee van de drie villa’s heeft onze voormalige stagaire Sara Min een filmpje gemaakt.

3 villa’s in één artikel

Alle drie de villa’s zijn plekken geworden waar de bewoners tot rust komen van het hectische leven buiten. In het interieur wordt gewoond en het exterieur gaat de confrontatie aan het de buitenwereld. Enerzijds om de bewoners ertegen te beschermen, anderzijds om de kwaliteiten van buiten, zoals licht en lucht, zo veel mogelijk bij het wonen te betrekken. 

Drie besprekingen in één artikel

In het artikel worden de drie verschillende ontwerpen van ARTworks, Bedaux de Brouwer Architecten en ZILTarchitecten afzonderlijk besproken, maar doordat dezelfde thema’s aan de orde komen, zijn ze goed met elkaar te vergelijken. Hierdoor wordt de verschillende aanpak van de architecten duidelijk, waardoor elke villa gekenmerkt wordt door een grote eigenheid.

Reageer op dit artikel