nieuws

Koopkracht zelfstandigen met 1,4 procent gedaald

Geen categorie

In 2010 is de koopkracht van de Nederlandse zelfstandigen met 1,4 procent teruggelopen. Dat is de grootste daling van alle bevolkingsgroepen.

Koopkracht zelfstandigen met 1,4 procent gedaald

Gemiddeld bedroeg de daling 0,5 procent. Dit is de grootste koopkrachtdaling sinds 1985: het eerste jaar dat het CBS de koopkrachtveranderingen bijhield. Alleen in 2005 daalde de koopkracht ook, toen met 0,3 procent.

Ontvangers van een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en werknemers die hun baan behielden, konden hun koopkracht nog op peil houden. Van werknemers die terechtkwamen in een uitkeringssituatie daalde de koopkracht ruim 17 procent. Gepensioneerden leverden 0,8 procent aan koopkracht in.

Minste koopkrachtverlies bij laagste inkomens

Bij de laagste inkomengroep bleef het koopkrachtverlies in 2010 beperkt tot 0,1 procent. Hogere inkomens gingen er meer op achteruit, tot -0,8 procent bij de hoogste inkomensgroep. Dit komt doordat vooral bij zelfstandigen en gepensioneerden de koopkracht terugliep. Zelfstandigen zijn oververtegenwoordigd in de hogere inkomensgroepen. Bij gepensioneerden bleven vooral de aanvullende pensioenen achter, omdat die in 2010 nauwelijks zijn geïndexeerd. Hoe hoger het aanvullend pensioen, hoe sterker dit effect doorwerkte.

Reageer op dit artikel