nieuws

Hedy d’Ancona-prijs 2012 open voor inzendingen

Geen categorie

De Hedy d’Ancona-prijs voor 2012 is geopend. De prijs voor excellente zorgarchitectuur richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Inzenden kan tot 30 september.

Hedy d’Ancona-prijs 2012 open voor inzendingen

Iedereen kan een project voordragen, van opdrachtgever of ontwerper tot zorgprofessional of gebruiker. Het kan gaan om nieuwbouw, renovatie of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen, waarvan minimaal één gebouw is voltooid. Projecten dienen in Nederland te staan en na 1 oktober 2009 te zijn voltooid en in gebruik genomen. Half november maakt de jury tenminste drie en maximaal vijf genomineerde projecten bekend, waarna daar op locatie expertmeetings plaatsvinden. De resultaten hiervan worden opgenomen in een publicatie die verschijnt bij de prijsuitreiking.

Zorggebouwen winnen zelden architectuur- of opdrachtgeverprijzen. Tegelijkertijd bevindt de zorgsector zich in een grote dynamiek. De Hedy d’Ancona-prijs en de eraan gekoppelde debatten en publiciteit beogen de kwaliteit van zorggebouwen in alle facetten te verbeteren.

Reageer op dit artikel