nieuws

Aandacht voor binnenstedelijk bouwen in ‘Architectuur Nu!’

Geen categorie

De komende periode moet intensief en inventief worden gezocht naar bestemmingen en mogelijkheden voor hergebruik van leegstaande gebieden, stadsdelen, complexen en gebouwen in Nederland. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in haar jongste advies over het Architectuurbeleid aan minister Schultz van Haagen van Infrastructuur en Milieu.

Aandacht voor binnenstedelijk bouwen in ‘Architectuur Nu!’

In Nederland komen steeds meer grootschalige terreinen, complexen en gebouwen vrij op de markt. Anders dan voorheen worden deze niet meer op natuurlijke wijze hergebruikt. Voor passende nieuwe bestemmingen in veel inventiviteit nodig. Daarbij moet een balans worden gevonden tussen het toekomstige gebruik en het behoud van de belangrijkste karakteristieken. Het ontwerp is hierbij onontbeerlijk. Het college breekt dan ook een lans voor een hoogwaardige ontwerpcultuur op nationaal niveau.

De opgave maakt deel uit van verschuiving die het College constateert van uitbreidingsgebieden naar binnenstedelijk bouwen. In de aanpak hiervan is waardevermeerdering op langere termijn het belangrijkste doel, aldus het College in haar advies ‘Architectuur Nu’.

Op woensdag 12 oktober 2011 organiseert de Architect het congres Binnenstedelijk Bouwen in het Vorstelijk Complex in Utrecht, met key note lezingen van Bjarne Mastenbroek (SeARCH), Ronald Rietveld (Rietveld Landscape) en Alejandro Zaera-Polo (AZPA).

 

Reageer op dit artikel