nieuws

Woningcorporaties en gemeente Utrecht investeren in hun stad

Geen categorie

De gemeente Utrecht investeert samen met de woningcorporaties de komende vier jaar in de stad. Zo zijn er plannen om 6000 nieuwe woningen te realiseren en 7000 woningen renoveren. Van de bestaande woningen worden 18300 bovendien energiezuiniger gemaakt. In de krachtwijken wordt €15 miljoen geïnvesteerd.

Woningcorporaties en gemeente Utrecht investeren in hun stad

 

Dit en meer staat in de nieuwe samenwerkingsafspraken die de gemeente Utrecht samen met de woningcorporaties Mitros, Portaal, Bo-Ex, Groenrand Wonen en SSH hebben opgesteld voor de periode 2011 tot en met 2015.

De afspraken gaan over de samenwerking tussen de partijen bij onder meer het realiseren van nieuwe woningen, het uitvoeren van renovaties en sloop-nieuwbouwprojecten, het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en de aanpak in de Utrechtse krachtwijken. De afspraken worden na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Reageer op dit artikel