nieuws

Winnaars Gulden Feniks 2011 bekend

Geen categorie

De Gulden Feniks prijzen zijn uitgereikt. In de categorie Renovatie won de Politieacademie in Apeldoorn; in de categorie Transformatie wonnen twee projecten ex aequo: het ROC Twente in Hengelo en de Lichttoren in Eindhoven; en de nieuwe categorie Gebiedstransformatie werd gewonnen door het Arnhemse Modekwartier 100% Mode in de wijk Klarendal. De Gulden Feniks is exclusief voor de bestaande gebouwde omgeving.

Winnaars Gulden Feniks 2011 bekend

 

Renovatie: Politieacademie in Apeldoorn

  

Uit het juryrapport: De renovatie van de Politieacademie in Apeldoorn is een toonbeeld van hergebruik van een onderwijsgebouw waarbij door nieuwe toevoegingen het geheel sterk in betekenis is toegenomen. De jury is onder de indruk van de respectvolle wijze waarop het bestaande complex, ooit gebouwd als klein seminarie maar al ruim dertig jaar in gebruik bij de politieacademie, nu dienst doet als modern en open opleidingscentrum. De hoge lokalen, de breviergangen en de kapel zijn fantastische plekken voor onderwijs en ondersteunende functies geworden. De niet-passende functies zoals de schietbaan zijn op terughoudende wijze ondergebracht in aparte nieuwbouw.

De meest tot de verbeelding sprekende ingreep aan het complex is de boogvormige glazen overkapping. Door deze opmerkelijk gevormde kap kan de voormalige binnenplaats nu functioneren als het kloppende hart van de Politieacademie. Doordat aan het bestaande monument nieuwe elementen zijn aangebracht in gelijk opgaande betekenisvermeerdering met het oude, is sublimatie ontstaan van het geheel waarbij het geheel meer is dan de som der delen en beter dan ooit geweest is.

Gebiedstransformatie: 100% Mode in Klarendal

  

Uit het juryrapport: 100% Mode is een innovatieve en thematisch gerichte gebiedstransformatie in de Arnhemse wijk Klarendal. Deze wijk, ooit gebouwd voor arbeiders aan de spoorweg, was eind vorige eeuw verloederd tot achterstandswijk. De bebouwing was in een slechte staat, winkels en voorzieningen trokken weg, de wijk was voortdurend in het nieuws in verband met overlast, vechtpartijen, drugshandel en dergelijke. Eerdere pogingen om de wijk een impuls te geven waren op niets uitgelopen totdat de gemeente in 2003 de regie oppakte en samen met onder andere Woningbouwvereniging Volkshuisvesting en de bekende Modeacademie ArtEZ een succesvol concept ontwikkelde voor een modekwartier. Inmiddels zijn veertig tot vijftig startende mode-ondernemers in de hoofdstraten gevestigd en zorgen voor verlevendiging in de aandachtswijk. Versterking van de sociaaleconomische structuur, bevordering van de creatieve sector en behoud van de historische kwaliteit gaan hand-in-hand. Een sleutelproject is de verplaatsing van het historische postdistributiekantoor van het station naar een cruciale plek in het gebied. Dit 19e eeuwse gebouw is in stukken gezaagd en herbouwd tot een trendy grand café/restaurant met aantrekkelijk terras. Klarendal groeit uit de positie van achterstandsgebied naar een wijk waar je gezien kan worden. Dat trekt publiek en investeerders van buiten de wijk aan. De jury heeft veel waardering voor de thematische

Transformatie: ROC Twente in Hengelo

  

Uit het juryrapport: De oude Gieterijhal van Stork is op een voorbeeldwaardige wijze ingepast in het nieuwe ROC Twente. De jury prijst het lef waarmee het ROC het heeft aangedurfd om van dit industrieel erfgoed het hart van haar opleidingen te maken. De enorme hal is daarbij niet vol gebouwd maar juist zo open mogelijk gebleven, met behoud van de lange zichtlijnen en op een wijze dat de oude sfeer nog zeer goed voelbaar is. Door deze transformatie is belangrijk erfgoed zinvol hergebruikt, heeft de school een uniek karakter gekregen en is het gebied aan het spoor versterkt op weg naar een nieuw leven. De vestiging van het grote ROC op deze plaats heeft een sterke uitstraling op herontwikkeling van het gehele gebied. De historische elementen zijn naar de mening van de jury uitstekend bewaard gebleven en gecombineerd met de nieuwe vleugels. Deze vleugels staan op de plaats van de constructief en cultuurhistorisch minder belangrijke, oude zijbeuken. Hierdoor is de oorspronkelijke structuur herkenbaar gebleven. Dit is geen compromis naar het verleden maar een heldere kijk op de toekomst, een vorm van hergebruik die aanmoediging verdient omdat zonder een dergelijk modern hergebruik deze industriële hallen weinig overlevingskansen hebben.

Transformatie: De Lichttoren in Eindhoven

  

Uit het juryrapport: De Lichttoren heeft een enorme symboolwaarde voor de stad Eindhoven en is op zorgvuldige en voorbeeldwaardige wijze behouden gebleven. De nieuwe functiemix, waarbij naast loft appartementen en kantoorruimte ook winkels en horeca hun plek vonden, voegt levendigheid toe aan dit deel van de binnenstad. De transformatie is uitgevoerd met zeer veel respect voor het bestaande, ruige karakter van de voormalige gloeilampenfabriek. Overal is de oorspronkelijke betonconstructie in het zicht gebleven. Toevoegingen, die voor de transformatie nodig waren, zijn op een bewonderenswaardige wijze ingepast, zoals de glazen balkons op de borstweringen van de woningpuien. Ook aan duurzaamheid is veel aandacht besteed; de Lichttoren is goed geïsoleerd en van moderne installaties voor energielevering voorzien. Bovenal vindt de jury het belangrijk dat een dergelijk belangrijk monument op een aantrekkelijke wijze is getransformeerd met grote impact op de omgeving.

Reageer op dit artikel