nieuws

Nieuwe bestuurders Architectuur Lokaal

Geen categorie

Op 4 juli 2011 treden Monika Chao-Duivis en Charlotte ten Dijke toe tot het bestuur van de stichting Architectuur Lokaal. Het bestuur van de stichting Architectuur Lokaal bestaat vanaf 4 juli naast Monika Chao en Charlotte ten Dijke uit Felix Rottenberg (voorzitter), Henk van den Broek (penningmeester), Arno Brok en Thérèse van Schie.

Nieuwe bestuurders Architectuur Lokaal

 

 

Prof. mr. dr. Monika A.B. Chao-Duivis (1953) is sinds 1997 directeur van het Instituut voor Bouwrecht IBR. In 2004 werd zij benoemd tot hoogleraar Bouwrecht aan de TU Delft. Monika Chao is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht, het elektronisch magazine Bouwrecht Actualiteiten en The International Construction Law Review, en researcher bij de Ius Commune Law School. Voorts is zij secretaris generaal van de Europese Vereniging voor Bouwrecht, lid van het College van Beroep en Bezwaar van de Stichting Bouwkwaliteit, van de Toetsingscommissie Permanente Beroeps Opleiding van de BNA en van de Raad van de Commissarissen Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV. Zij is raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Haag en arbitreert bij de Commissie van Geschillen van het KIvI en is lid van de Raad van Arbitrage alsmede van de Geschillencommissie Garantiewoningen. Zij geeft jaarlijks gastcolleges aan de Technische Universiteiten Twente en Eindhoven.

In het bestuur van Architectuur Lokaal volgt Monika Chao mr. Robert Samkalden op.

Ir. Charlotte M. ten Dijke (1958) is architect-directeur (met Bart Mispelblom Beyer) van TANGRAM Architecten in Amsterdam. Haar portefeuille bevat projecten waarin verdichting een belangrijke rol speelt, combinatieprojecten (woningbouw, voorzieningen en bedrijfsruimte), kantoren, psychiatrische behandelcentra, non-profit, educatieve instellingen en overheidsgebouwen. Zij voerde de supervisie bij grote bouwprojecten in onder meer Amsterdam, Hilversum, Den Haag, Almelo en Drachten. Momenteel is zij onder meer visiting professor aan de Roger Willems University in Boston USA (thema: sustainable density), lid van de participantenraad Ilocator, adviseur van de Rijksbouwmeester inzake verstedelijkingsbeleid en lid van het kennistraject van het ministerie van I en M.

In het bestuur van Architectuur Lokaal volgt Charlotte ten Dijke ir. Harm Post op.

 

 

Reageer op dit artikel