nieuws

Monitor Bouwketen: Herstel bouw blijft uit

Geen categorie

De Nederlandse bouwsector laat nog geen herstel zien. De verwachte ontwikkeling van de omzet en personeelsomvang ziet er niet positief uit. Dit ondanks de verbeterende economische situatie in Nederland. Dat blijkt uit de Monitor Bouwketen, een gezamenlijk initiatief van verschillende brancheverenigingen in de bouwketen.

Monitor Bouwketen: Herstel bouw blijft uit

De uitkomsten van de Monitor sluiten aan op het donderdag gepubliceerde bericht van CBS, waarin het groeicijfer van de bouwnijverheid neerwaarts is bijgesteld van 13 naar 10 procent.

Architecten verwachten afname opdrachten

In deze eerste Monitor Bouwketen is te zien dat ondernemers in de bouwketen behoedzaam zijn ten aanzien van het herstel in de markt. Weinig ondernemers verwachten een toename van de omzet. Een aanzienlijk deel van de architecten verwacht zelfs een afname van het aantal opdrachten. De orderportefeuille bij ingenieursbureaus daalt nog altijd. De productie bij het merendeel van de schilders- en onderhoudsbedrijven is afgenomen.

Voorzichtig herstel bij bouwbedrijven

De situatie is echter niet over de hele linie negatief. In sommige opzichten en in enkele deelsectoren is wel een (voorzichtig) herstel te zien, zoals blijkt uit een lichte toename van de orderportefeuille bij bouwbedrijven. Schilders- en onderhoudsbedrijven zijn gematigd positief over het komende seizoen. Bij installatiebedrijven, tenslotte, is de productie toegenomen en de verwachting is dat ook het personeelsbestand zal toenemen. Dit betreft een licht herstel, echter over de prijsvorming zijn de installatiebedrijven niet positief.

Monitor Bouwketen

De Monitor Bouwketen is opgesteld door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van de brancheverenigingen van architecten, bouwbedrijven, schilder- en onderhoudsbedrijven, ingenieursbureaus en installatiebedrijven. De Monitor is gebaseerd op de gegevens van meer dan 1500 bedrijven en zal twee keer per jaar verschijnen.

Reageer op dit artikel