nieuws

De cultuurbezuigingen op een rij

Geen categorie

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste cultuurbezuinigingen zoals staatssecretaris Zijlstra van Cultuur voor ogen heeft.

De cultuurbezuigingen op een rij

 

 

 

 

• De culturele basisinfrastructuur bestaat vanaf 1 januari 2013 uit de onderstaande functies, waarbij de genoemde aantallen maximalen zijn:

– 7 orkesten, waarvan 4 volwaardige symfonieorkesten in de regio’s Noord, Oost, Zuid en het verzorgingsgebied Rotterdam-Den Haag, 1 internationaal toporkest, 1 begeleidingsorkest voor de opera en 1 kernensemble voor de begeleiding van dans
– 1 grootschalig operagezelschap van internationale statuur en 1 operaproductiekern met beperkte reistaak
– 8 theater- en jeugdgezelschappen in 8 kernpunten verspreid over het land
– 1 podiumkunstenbreed festival van internationale statuur
– 4 dansgezelschappen: 2 grote gezelschappen van internationale statuur (1 balletgezelschap en 1 gezelschap voor moderne dans), 1 gezelschap met jeugddanstaak en 1 ander dansgezelschap
– 6 presentatie-instellingen voor beeldende kunst en 50 plaatsen voor toptalent
– 2 internationale filmfestivals (film en documentaires) en 1 festival voor actueel vernieuwend aanbod van de Nederlandse film
– 3 ondersteunende lettereninstellingen (leesbevordering, landelijke bemiddeling en ondersteuning journalistiek)
– 4 ‘sectorinstituten’ (film, creatieve industrie, cultuureducatie/amateurkunst en bibliotheken)
– 3 bovensectorale instellingen (internationaal cultuurbeleid, onderzoek en statistiek en digitalisering erfgoed)
– 5 fondsen: Fonds Podiumkunsten en Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds voor beeldende kunst en erfgoed, Nederlands Fonds voor de film, Nederlands Letterenfonds, Fonds voor de Creatieve Industrie.

• De subsidie aan het Nationaal Historisch Museum stopt. Het Nationaal Openluchtmuseum wordt in staat gesteld om de Nederlandse geschiedenis digitaal en – in samenwerking met het Rijksmuseum – fysiek te presenteren.

• Musea die de norm van 17.5 procent eigen inkomsten niet halen, krijgen dan slechts subsidie voor het behoud en beheer van hun collectie en niet meer voor publieksfuncties. Dit geldt in ieder geval voor museum Meermanno in Den Haag en het Boerhaave Museum in Leiden.

• Deze musea moeten op zoek naar nieuwe financieringsbronnen of samenwerkingspartners. Bij de meeste musea wordt bezuinigd op hun wetenschappelijke activiteiten. Een aantal musea wordt in staat gesteld zich te ontwikkelen tot topinstituut, onder meer op de gebieden kunsthistorische documentatie en immaterieel erfgoed en volkscultuur.

Reageer op dit artikel