nieuws

Woningtekort in Staphorst

Geen categorie

De gemeente Staphorst wil de komende jaren 420 nieuwe woningen bouwen. In de periode 2011 – 2015 moeten er zo’n 300 woningen bijkomen in de kern Staphorst, 100 in Rouveen en 20 in IJhorst. Dat staat in de concept-Woonvisie van de gemeente die deze week ter inzage ligt.

Woningtekort in Staphorst

 

 

De nieuwe woningen zijn nodig, want in tegenstelling tot veel andere gemeenten in Overijssel blijft het inwonersaantal van Staphorst groeien. Bovendien is er de afgelopen jaren te weinig gebouwd, gemiddeld werden er de laatste jaren 50 woningen per jaar gebouwd, terwijl er 90 nodig waren.

In Staphorst is vooral een tekort aan geschikte woningen voor starters en senioren waardoor deze groep de gemeente noodgedwongen verlaat. De gemeente wil dit voorkomen door de komende jaren gericht te bouwen. Het ontbreken van woningen onder de twee ton is een vaak gehoorde klacht in Staphorst. Om hieraan te voldoen voorzien de plannen vooral in goedkope (rijtjes)woningen.

Om aan de vraag te voldoen voor woningen onder de twee ton laat de gemeente voorzien de plannen vooral aan goedkope (rijtjes)woningen. Ook wil de gemeente meer starters en jonge huishoudens de kans bieden om een bouwkavel te kopen. Ook wil de gemeente zorgen dat starters en jonge huishoudens meer kans krijgen om een bouwkavel te kopen.

Staphorst gaat zich daarnaast extra richten op de doelgroep die aangewezen is op zorg; senioren en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zo wordt het er op het moment gewerkt aan een plan voor de inrichting van woonservicegebieden in alle drie de kernen.

De concept-Woonvisie ligt tot en met 14 juni ter inzage op het gemeentehuis. Inwoners kunnen tot dan een inspraakreactie indienen.

Bron: de Stentor

Reageer op dit artikel