nieuws

Midreth onderuit door een gebrek aan professionaliteit

Geen categorie

Midreth is onderuitgegaan door een gebrek aan professionaliteit en een te grote zucht naar gecompliceerde projecten. Tot die voorlopige conclusie komen de curatoren van het Mijdrechtse bouwbedrijf, Marie-José Cools en Frank Somers, in hun eerste faillissementsverslag.

Midreth onderuit door een gebrek aan professionaliteit

 

 

Op basis van gesprekken met de accountants en de huisbanken van Midreth stellen zij vast dat de onderneming “in de afgelopen jaren te grote, prestigieuze projecten heeft aangetrokken waarvoor niet voldoende professionaliteit in huis was”. Midreth was onder meer betrokken bij grote werken als de nieuwbouw van het Stedelijk Museum in Amsterdam en de bouw van de Ziggo Dome, eveneens in de hoofdstad. In februari van dit jaar werd de bouwer failliet verklaard door de Utrechtse rechtbank.

Uit het verslag van de curatoren blijkt dat de accountant van Midreth in 2008 al “haperingen” vaststelde bij de uitvoer van grote projecten. Zo werd in dat jaar op de bouw van een appartementencomplex in Amsterdam een verlies geleden van 5 miljoen. Bij de controle van het boekjaar 2009 constateerde de boekhouder “de eerste signalen van liquiditeitsproblemen”. Hij adviseerde de directie om direct maatregelen te treffen. Zonder ingrijpen zou volgens de accountant “een continuïteitsgevaar aan de orde komen”.

Toen directeur-eigenaar Joop Leliveld eind 2010 een kapitaalinjectie van 20 miljoen ontving van enkele investeerders, was de betalingsachterstand al opgelopen tot 15 miljoen euro. Debiteuren waren op dat moment steeds minder bereid om facturen te voldoen; tegelijk zaten crediteuren forser achter de bouwer aan om betaling te verkrijgen. Het laatste zetje kreeg Midreth uiteindelijk van de gemeente Amsterdam, die weigerde een aanbetaling te doen op geclaimd meerwerk van in totaal 9,5 miljoen op het Stedelijk Museum-project.

Schuldeisers

Midreth laat, zoals het er nu naar uit ziet, een schuld na van bijna 50 miljoen. Ruim zeshonderd schuldeisers hebben zich inmiddels gemeld bij de curatoren. Of zij nog iets van hun geld terug zullen zien is onduidelijk. Volker Wessels, dat een groot aantal projecten en de orderportefeuille van Midreth overnam, betaalt daarvoor 1 procent van opbrengst van de werken, zo blijkt uit het verslag. Het concern betaalde reeds 300.000 euro.

Bron: Cobouw.nl

Reageer op dit artikel