nieuws

Houten structuur als kustverdediging

Geen categorie

Jorrit Noordhuizen en Inge Kersten zijn op de tweede plaats geëindigd in de Student Landscape Architecture Design Competition 2011 van de International Federation of Landscape Architects (IFLA). De studenten zijn afkomstig van de Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR.

Houten structuur als kustverdediging

 

 

 

Het project van Jorrit Noordhuizen en Inge Kersten voorziet in een actieve kustverdediging in North Carolina (USA) door gebruik te maken van de natuurlijke landschappelijke dynamiek. De studenten ontwierpen een houten structuur die invloed heeft op de duingroei. Dankzij deze structuur kunnen omwonenden actief bijdragen aan het herstel van een robuuste duinzone en ontstaan nieuwe hoogteverschillen in het landschap. De houten structuur heeft naast zijn functie voor de kustverdediging ook een visuele impact op het gebied.

 Wageningen 

Het plan speelt in op de onzekerheden rondom klimaatverandering en wil de beleving van lokale landschapstypen verrijken. De ontdekkingen van de studenten tijdens het ontwerpproces zijn ook geschikt voor andere landen. Het ontwerp vond plaats in het kader van een masterthesis voor de masteropleiding Landschape Architecture Planning aan Wageningen University.

 Wageningen 

 Wageningen Boven: Winterlandschap in 2050. Onder het zomerlandschap hetzelfde jaar

De twee Wageningse masterstudenten zijn inmiddels alumni en mogen hun prijs in ontvangst nemen tijden het jaarlijkse IFLA congres, dat eind juni plaatsvindt in Zurich.

 

Reageer op dit artikel