nieuws

Nederlanders ontwerpen ‘overstromingswijk’ in Groot-Brittannië

Geen categorie

Atelier PRO heeft samen met het Britse Baca Architects voor de Britse stad Norwich een woonwijk ontworpen die deels onder water kan komen te staan, zonder overlast en schade te veroorzaken. De ontwerpers zien mogelijkheden voor vergelijkbare duurzame ‘overstromingswijken’ in Nederland.

Nederlanders ontwerpen ‘overstromingswijk’ in Groot-Brittannië

 

 

Het 20 hectare braakliggende voormalige industriegebied wordt herontwikkeld tot woonwijk met circa 700 eengezinswoningen, appartementen en een klein winkelcentrum. Er komen ook twee nieuwe bruggen over de rivieren die het gebied omsluiten, de Yare en de Wensum. Het zijn deze waterlopen die de ontwerpers als kern van hun ontwerp hebben genomen, zegt architect-directeur Dorte Kristensen, samen met Martijn de Visser verantwoordelijk voor het plan.

Overstroomd gebied Norwich

“De rivieren kunnen delen van het gebied onder water zetten, sommige hebben een kans van eens in de twintig jaar. In plaats van het te weren, gebruiken we het juist om er een ecologisch aantrekkelijk gebied van te maken. In sommige delen geven we het water meer ruimte door de bodem te verlagen, de delen waar de woningen komen hogen we met die grond op om ze juist voor overstromingen te behoeden. Het bestaande ecosysteem – het drasland oftewel de ‘marsh’ – blijft zo behouden en wordt zelfs versterkt.”

De ontwerpers onderzochten voor diverse scenario’s de precieze waterniveaus, stromingsrichtingen en -snelheden, en hoe bewoners te allen tijde veilig hun huizen kunnen verlaten. Centraal in de nieuwe wijk ligt een groen-blauwe corridor waarop vrijwel alle woningen uitkijken. De auto blijft door een aantal slimme parkeeroplossingen zoveel mogelijk buiten beeld, het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer worden gestimuleerd. Een nabijgelegen elektriciteitsstation levert hernieuwbare warmte en energie.

Overstroomd gebied Norwich

Ook voor Nederland zien de ontwerpers mogelijkheden. “De milieu-eisen in Engeland op dit gebied zijn nog strenger dan in Nederland. Dus als het daar kan, zijn er ook hier mogelijkheden”, aldus Kristensen.

Atelier PRO ontwerpt Deal Ground samen met het Britse Baca Architects, in opdracht van Serruys Property Company. De kosten voor zijn geraamd op 110 miljoen pond. Zodra de Outline Planning Application is goedgekeurd kan naar verwachting in 2013 worden begonnen met de aanleg van de nieuwe woonwijk.

Reageer op dit artikel