nieuws

Krakers winnen rechtzaak

Geen categorie

Een groep Amsterdamse krakers, verenigd onder de naam Schijnheilig, mag voorlopig niet uit zijn huis worden gezet. Dit heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald.

Krakers winnen rechtzaak

 

 

 

 

Bij een ontruiming moeten de krakers goed en ruim van tevoren ingelicht worden. Dat is bij het krakerscollectief Schijnheilig niet gebeurd. Het hof heeft geoordeeld dat op het moment dat ontruiming dreigde er geen deugdelijke wetgeving was. Daarom mogen de Amsterdamse krakers voorlopig in hun pand aan de Passeerdersgracht blijven wonen.

Strafbaar

Kraken is sinds 1 oktober een strafbaar feit. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde eind vorig jaar echter dat in de nieuwe wet een lacune zat: bewoners krijgen geen kans om ontruiming vooraf bij de rechter aan te vechten. Het Openbaar Ministerie schortte ontruimingen op grond van de strafwet toen op.

1 december

Op 1 december trad een beleidsbrief van het college van procureurs-generaal in werking. Doordat krakers nu ruim van tevoren aangekondigd krijgen wanneer ze het pand dienen te verlaten, zijn strafrechtelijke ontruimingen wel weer mogelijk. Het gerechtshof heeft zich in zijn uitspraak van dinsdag gebaseerd op het beleid van voor 1 december.

Individueel bekijken

Volgens Rahul Uppal, de advocaat van de krakers, blijkt verder uit de uitspraak dat krakers in elk individueel geval de mogelijkheid moeten hebben hun eigen belangen en die van de eigenaar door de rechter tegen elkaar te laten afwegen. ”De Staat was tot op heden van oordeel dat er enkel hoefde te worden getoetst of de kraker wel of niet rechtmatig in het pand verblijft. Volgens het hof moet er echter inhoudelijk worden getoetst of de eigenaar voldoende concrete plannen heeft met zijn pand”, stelt de raadsman. Hij noemt de uitspraak ”een overwinning voor de kraakwereld”.

Bron: Parool

 

Reageer op dit artikel