nieuws

AM en CRA Vastgoed herontwikkelen terrein van Kempenhaeghe

Geen categorie

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en CRA Vastgoed herontwikkelen de locatie Providentia van Stichting Kempenhaeghe volgens de uitgangspunten van omgekeerde integratie. Op het instellingterrein gaan mensen met en zonder beperking samen leven.

AM en CRA Vastgoed herontwikkelen terrein van Kempenhaeghe

 

 

 

Het programma bestaat uit zorgwoningen en –voorzieningen voor circa 175 cliënten van Kempenhaeghe, circa 200 woningen, renovatie van het bestaande klooster en de aanleg van nieuwe infrastructuur.  

Op het terrein ten oosten van het Brabantse Sterksel is nu een epilepsiecentrum en een woongemeenschap voor patiënten met een verstandelijke beperking gehuisvest. De bebouwing is verouderd en het plan van AM en CRA vastgoed kwam als beste uit de marktselectie.

Omgekeerde integratie

Het nieuwbouwplan voor het terrein van Providentia is een combinatie van natuur, cultuur en vernieuwende duurzame en flexibele woonconcepten. Leidend in het ontwerp is de betrokkenheid met elkaar en de omgeving. Voor de huidige en de nieuwe bewoners betekent dat zij vergaande inspraak krijgen in de ontwikkeling van hun nieuwe woon- en leefomgeving.

Klooster

De karakteristieke kloostergebouwen krijgen een functie als centrum en ontmoetingsplaats voor alle bewoners. Alle voorzieningen zullen hierin worden ondergebracht. Het merendeel van de bestaande gebouwen wordt gesloopt. Als eerste zal het complete zorgprogramma en de renovatie van de kloostergebouwen aan bod komen.

Reageer op dit artikel