nieuws

3 x 1,5 miljoen beschikbaar voor energiezuinige projecten

Geen categorie

De eerste fase van een experiment om in binnenstedelijk gebied minimaal 45% energie te besparen, is succesvol afgerond. Zes consortia van marktpartijen, lokale overheden en woningcorporaties werkten met financiële steun van het programma Energiesprong aan de technische onderbouwing van hun plan. In alle gevallen blijkt de ambitie technisch haalbaar.

3 x 1,5 miljoen beschikbaar voor energiezuinige projecten

Op 28 maart opent de tweede fase van het experiment: nieuwe consortia met binnenstedelijke projecten met een hoge energie-ambitie komen in aanmerking voor subsidie (maximaal 1,5 miljoen euro) voor de realisatie van hun project. Energiesprong is een programma van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).

De projecten die meededen in de eerste fase van het experiment waren Restwarmte UMC-Oosterparkwijk in Groningen, Herontwikkeling Slachthuisbuurt Zuid in Haarlem, Renovatie Ommoord in Rotterdam, Gebruik van geothermie rond de Banneweg in Gorinchem, Renovatie Kanaleneiland-Zuid in Utrecht en Renovatie De Hoef in Alkmaar.

De betrokkenen hebben grote meerwaarde ervaren van het werken in consortia. En ook de gebiedsgerichte aanpak lijkt bij te dragen aan de haalbaarheid van een forse energie-ambitie.

Uitvoering in beeld

Voor in elk geval twee consortia zijn de uitkomsten van het experiment, dat pas sinds januari loopt, al zo succesvol, dat de uitvoering van het plan reeds in beeld is. Voor anderen moeten de uitkomsten nog verwerkt worden in een haalbare business case. Duidelijk is wel dat het experiment energie teweeg heeft gebracht en laat zien dat men op de goede weg zit.

Reageer op dit artikel