nieuws

Provincies eisen regie op bij leegstand kantoren

Geen categorie

De provincies vragen steun bij het Rijk voor de aanpak van leegstaande kantoren. Volgens de provincies moet het Rijk de ruimtelijke wetgeving aanpassen en de belemmeringen in de belastingwetgeving wegnemen.

Provincies eisen regie op bij leegstand kantoren

De provincies zien voor zichzelf een (boven-)regionale regierol weggelegd bij de aanpak van de leegstaande kantoren. Dat schrijven zij in brief aan de minister van Infrastructuur & Milieu, Melanie Schultz van Haegen.

Bestemmingsplannen wijzigen

Ze willen met gemeenten en marktpartijen aan de slag om het Actieprogramma aanpak leegstand kantoren uit te voeren. Belangrijkste actiepunten zijn dat bestemmingsplannen voor onbepaalde tijd kunnen worden gewijzigd en dat de afwaardering van de boekwaarde van leegstaande kantoren fiscaal aantrekkelijker wordt. De provincies willen nieuwe leegstand voorkomen door strakker te sturen op de planning voor nieuwe kantoorlocaties. Ook willen zij in knelpuntgebieden, met gemeenten en marktpartijen zoeken naar oplossingen voor de bestaande leegstand.

Reageer op dit artikel