nieuws

Heddes Bouwgroep bereidt faillissement voor

Geen categorie

Waar in eerdere berichtgeving nog werd gesproken over een eventuele aanvraag tot surseance van betaling, meldt Heddes Bouwgroep nu dat faillissement zal worden aangevraagd.

Heddes Bouwgroep bereidt faillissement voor

Begin deze week berichtte Heddes Bouwgroep dat zij gedwongen is om op korte termijn surseance van betaling aan te vragen. Toewijzing van dit verzoek zou resulteren in een periode van onzekerheid voor het bedrijf en haar medewerkers, maar ook voor haar relaties, leveranciers en onderaannemers. “Nog meer onzekerheid is onwenselijk en waar mogelijk wil ik dit proberen te voorkomen”, aldus Kees van Iwaarden, directeur van de wgroep. Dit gegeven, alsmede het zicht op een mogelijke doorstart in afgeslankte vorm, heeft Van Iwaarden ertoe doen besluiten op korte termijn faillissement aan te vragen.

Op dit moment liggen alle in uitvoering zijnde projecten zo goed als stil. Nadat maandag het personeel van Heddes Bouwgroep is geïnformeerd, is een klein aantal werkzaamheden nog afgerond en zijn de bouwplaatsen zo goed mogelijk opgeruimd en in een veilige staat gebracht. Dinsdag is het grootste deel van het uitvoerende personeel thuis gebleven. Maandag hebben ook de onderaannemers hun eigendommen opgehaald, sommigen van hen hebben op eigen initiatief nog werkzaamheden afgerond. Leveranciers hebben geplande leveranties geannuleerd en geleverde goederen zijn in sommige gevallen opgehaald. Ook dit verliep in goede harmonie.

Zodra de curator is aangesteld zullen verdere mededelingen volgen.

Reageer op dit artikel