nieuws

Flinke opknapbeurt park Euromast

Geen categorie

Het Park bij de Euromast krijgt de komende jaren een grondige opknapbeurt en wordt in oude luister hersteld. Het Park, onder meer een ontwerp van de landschapsontwerpers Zocher, is sinds december 2010 een Rijksmonument.

Flinke opknapbeurt park Euromast

Door het beter geschikt te maken voor hedendaags gebruik moet Het Park in de toekomst nog beter gebruikt gaan worden. De renovatie bestaat onder meer uit het versterken van de grasvelden zodat evenementen mogelijk blijven zonder het park teveel aan te tasten. Verder bestaat de renovatie uit het opknappen van de paden, toevoegen van meer groen, nieuw straatmeubilair in de Rotterdamse Stijl en het verbeteren van de voorzieningen in Het Park, zoals aanbrengen van openbare toiletten, speelvoorzieningen en realiseren van kleinschalige horeca. Ook komt er een betere en logischer verbinding met de omgeving, zoals het Museumpark. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats, tijdens de renovatieperiode blijft het Park steeds toegankelijk voor bezoekers.

Tussen 22 februari en 31 maart kunnen bewoners, ondernemers, natuur- en milieuorganisaties en organisatoren van evenementen, feedback geven op het concept-masterplan. Ook kunnen Rotterdammers via www.rotterdam.nl/buitenruimtehetpark hun ideeën inbrengen. Na 1 april neemt het college van b en w een besluit over de definitieve plannen.

De totale renovatie vergt een investering van 7,5 miljoen euro. Er is op dit moment budget voor de uitvoering van de eerste fase. De deelgemeente Centrum zal het beheerbudget voor Het Park vanaf 2012 verhogen met € 400.000,-. Daarnaast heeft Rotterdam een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk voor een bijdrage in het onderhoud van Het Park, voor de periode vanaf 2012.

 

 

Reageer op dit artikel