nieuws

Bouw van multifunctioneel complex op Bezaanjachtplein gestart

Geen categorie

Ontwikkelingscombinatie Banne Binnen CV (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en woningstichting Rochdale) heeft diverse koop- en huurovereenkomsten gesloten voor het multifunctionele centrumplan De Banne in Amsterdam-Noord. Het plan behelst de ontwikkeling van een winkelcentrum van 7.400 m², 200 appartementen, een activiteitencentrum van 3.400 m² en ruim 400 parkeerplaatsen.

Bouw van multifunctioneel complex op Bezaanjachtplein gestart

Met Syntrus Achmea is een koopovereenkomst gesloten voor twee woonblokken met in totaal vijftig appartementen en vijftig bijbehorende parkeerplaatsen. Woningstichting Rochdale wordt de eigenaar van 51 sociale huurappartementen, en 41 parkeerplaatsen. Zorginstelling Cordaan neemt 36 zorgwoningen en tien parkeerplaatsen in haar huurportefeuille op. Syntrus Achmea heeft een koopoptie op de woningen van Cordaan. De overige 63 startersappartementen worden eind 2011 door in verkoop genomen.

Winkelcentrum

Het nieuwe winkelcentrum (7.400 m²) dat verrijst op het Bezaanjachtplein, vervangt het verouderde winkelcentrum In de Banne. De huidige winkeliers krijgen voorrang bij de aankoop van een nieuw winkelpand. Met een overgroot deel van de bestaande winkeliers zijn inmiddels koopovereenkomsten gesloten. Met een aantal winkeliers voert Banne Binnen nog gesprekken.

Wijkcentrum

Stadsdeel Amsterdam-Noord is de afnemer van het activiteitencentrum (3.400 m²) voor sport en cultuur en 236 openbare plaatsen in de parkeergarage. In het activiteitencentrum zijn een bibliotheek, gymzalen, naschoolse opvang, toneelzaal en activiteiten-, vergaderruimten voorzien.

De Banne

Ontwikkelingscombinatie Banne Binnen is tevens de ontwikkelaar van toekomstige deelprojecten in De Banne, zoals Banneplein Oost, Banneplein West en Ankerplaats. Het ontwerp voor het nieuwe centrumplan is van RPHS Architecten. De bouw is is in handen van BAM Woningbouw.

Reageer op dit artikel