nieuws

Amsterdam wil 70 duizend nieuwe woningen bouwen

Geen categorie

De Amsterdamse gemeenteraad is vorige week unaniem akkoord gegaan met de Structuurvisie 2040, die de ruimtelijke plannen voor de komende decennia bevat. Voornaamste onderdeel van de Structuurvisie is het voornemen 70.000 woningen te bouwen, het groen rond de stad te behouden en bedrijven uit het havengebied op termijn te verplaatsen.

Amsterdam wil 70 duizend nieuwe woningen bouwen

 

De gemeenteraad diende nog tientallen wijzigingsvoorstellen in, waarvan een aantal werd aanvaard. Op instigatie van PvdA en VVD is de bouwambitie gerelativeerd. Beide partijen zijn er niet zeker van dat er wel vraag zal zijn naar 70.000 woningen en nemen in dat geval genoegen met minder. De PvdA plaatste ook kanttekeningen bij de focus op Almere als overloopgebied van Amsterdam. Bij Muiden en Weesp zijn eveneens mogelijkheden.

VVD, PvdA en D66 zijn bezorgd over de economische gevolgen van het omvormen van het Westelijk Havengebied tot woongebied. Om de onzekerheid voor de daar nu gevestigde bedrijven te verminderen moet het college van hen al in 2014 duidelijkheid geven over alternatieve locaties. Nu is nog onduidelijk waar de bedrijven naar toe zouden kunnen als ze moeten wijken voor 13.000 tot 19.000 woningen die in de nieuwe ‘Haven-Stad’ moeten komen.

De plannen voorzien verder in het aantrekkelijker maken van stadsparken en het uitbreiden van autoluwe gebieden binnen de ring A10. De Noord/Zuidlijn, die in het najaar van 2017 moet gaan rijden, zou moeten worden verlengd naar Amstelveen en er moet een nieuwe metro komen: de ‘Oost/Westlijn’, die Amsterdam-Oost moet verbinden met de Westelijke Tuinsteden en Schiphol. (Het Parool)

 

Reageer op dit artikel