nieuws

Weinig vacatures, behalve voor bouw- en civieltechnici

Geen categorie

In de laatste maanden van 2011 lag de vraag naar professionals op het gebied van bouw, civiel en ruimtelijke ordening (RO) 31% lager dan in dezelfde periode in 2010. Dat blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de Bouw, Civiel & RO arbeidsmarkt’ van Yacht. De kansen voor bouw- en civieltechnici zijn echter goed.

Weinig vacatures, behalve voor bouw- en civieltechnici

 

 

In bijna alle sectoren is het aantal vacatures behoorlijk gedaald:

  • overheid -53%
  • zakelijke dienstverlening (advies- en ingenieursbureaus) -32%
  • ruimtelijke ordening (RO) -59%
  • civiel -40%
  • bouw -26%

Kansen voor bouw- en civieltechnici

De arbeidsmarktvooruitzichten blijven onverminderd positief voor bouw- en civieltechnici. Vanuit de markt houdt de structurele vraag naar deze professionals aan, vooral in de werkvoorbereiding (calculatie), het risico- en contractmanagement en het werkveld onderhoud en beheer. Het structurele tekort aan bouw- en civieltechnici wordt de komende jaren steeds groter door de vergrijzing, de vervangingsvraag en de al jaren teruglopende instroom voor opleidingen op het gebied van bouw- en infrastructuur.

 

Reageer op dit artikel