nieuws

SfA verbreedt naar alle ontwerpers

Geen categorie

Met ingang van 1 januari 2012 neemt het Stimuleringsfonds voor Architectuur regelingen betreffende de sectoren vormgeving, games, video en bouwkunst over van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB. Deze uitbreiding van het SfA vormt het sluitstuk van een reorganisatie van de cultuurfondsen en zal tot uitdrukking komen in een naamsverandering.

SfA verbreedt naar alle ontwerpers

Ook de omvorming van het huidige SfA naar een nieuw type cultuurfonds krijgt in 2012 vorm. Essentieel hierbij is de positionering van de fondsactiviteiten. Een grote nadruk ligt op onderzoek en innovatie, waarbij maatschappelijke vraagstukken inhoudelijk sturing geven. Bovendien zal het fonds een verdere uitbreiding met de e-cultuursector voorbereiden. Deze sector heeft momenteel geen thuisbasis.

Informatiebijeenkomst

Op 18 januari 2012 organiseert het Stimuleringsfonds voor Architectuur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een informatiebijeenkomst voor de ontwerpsector. Het nieuwe subsidiestelsel zal dan publiekelijk worden toegelicht.

Reageer op dit artikel