nieuws

Ontwerp waterplein benthemplein bekend

Geen categorie

Het definitieve ontwerp van De Urbanisten voor een waterplein op het Benthemplein in Rotterdam is bekend. Het dagelijks bestuur van deelgemeente Noord van Rotterdam heeft het inrichtingsplan vastgesteld. Hiermee is een volgende stap gezet voor de omvorming van het plein tot een aantrekkelijk stadsplein met ruimte voor water, sport en groen.

Ontwerp waterplein benthemplein bekend

Als het hard regent, wordt het water opgevangen in verdiepte delen van het Benthemplein. Het water loopt door grote glimmende goten over het plein naar twee ondiepe bassins waar het zich verzamelt. Als het langer en harder regent, loopt ook het dieper gelegen sportveld vol. Vanaf het dak van één gebouw stort een waterval naar beneden. Als het droog is, wordt het water zoveel mogelijk afgevoerd naar de bodem en anders naar de Noordsingel.

Doordat het plein veel en verschillende hoogteverschillen krijgt, kun je bijna overal zitten en is er veel ruimte voor sport en spel in de drie bassins die in blauwtinten worden geverfd. Ook krijgt het plein meer planten en bomen dan het nu heeft.

Het klimaat verandert waardoor het steeds vaker en harder regent. Net als veel andere gemeenten heeft Rotterdam in dicht stedelijk gebied relatief weinig ruimte om al dat water op te vangen en vast te houden. Zodra het extreem hard regent, kunnen riolen en singels overlopen, waardoor water op straat blijft staan of terecht komt in kelders. De aanleg van waterpleinen zoals het Benthemplein biedt hiervoor een oplossing.

Urbanisten_benthemplein_waterplein 

Het concept ‘waterplein’ is een innovatie van De Urbanisten en Rotterdam om in tijden van hevige regenval het riool in dichtstedelijk gebied te ontlasten en tegelijkertijd de stad aantrekkelijker te maken. Met deze doelen draagt het bij aan de ambities van het Rotterdam Climate Initiative.

Naar verwachting is het nieuwe Benthemplein in het eerste kwartaal 2013 klaar.

Reageer op dit artikel