nieuws

Minister Verhagen sluit Green Deal met biomimicryNL

Geen categorie

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu hebben gisteren een Green Deal gesloten met Stichting biomimicryNL en partners. De deal beoogt biomimicry in Nederland meer gestructureerd in te zetten voor duurzame innovaties.

Minister Verhagen sluit Green Deal met biomimicryNL

Biomimicry is een groeiend vakgebied dat de technologie van de biologie bestudeert en de beste ideeën uit de natuur gebruikt om problemen in onze maatschappij op te lossen. Om de slagkracht in Nederland te vergroten en concrete toepassingen te versnellen, acht Stichting biomimicryNL het nodig dat de kennisinfrastructuur in Nederland voor biomimicry wordt versterkt en aansprekende icoonprojecten met toepassing van biomimicry van de grond komen. Hierbij hoort investeren in de biodiversiteit en ecosystemen, als fundament voor de kennisinfrastructuur van biomimicry.

Consortium

In 2012 wordt door biomimicryNL een consortium gevormd van Nederlandse bedrijven, (buitenlandse) kennispartners en overheden. Zij brengen in kaart op welke manier de biomimicry infrastructuur in Nederland kan worden versterkt en verbonden met een internationaal netwerk. Partijen die een actieve rol zullen spelen in het ontwikkelen van het biomimicry netwerk en de biomimicry infrastructuur zijn o.a.: InterfaceFLOR, BELW Advies, draaijer+partners, Brainport Industries Campus, en de Technische Universiteit Delft. Daarnaast worden in samenwerking met deze partners vanaf 2012 twee icoonprojecten opgezet. Deze projecten worden gekoppeld aan het topsectorenbeleid en zijn gericht op gebiedsontwikkeling en op water gebaseerde chemie.

Reageer op dit artikel