nieuws

Herstel in bouwsector waarschijnlijk niet in zicht

Geen categorie

De recente decemberraming voor 2012 van het Centraal Plan Bureau gaat uit van een ‘doormodderscenario’: de schuldencrisis wordt niet snel opgelost, maar er komt ook geen verdere escalatie. Daarom verwacht TNO ook voor de bouwsector voorlopig geen herstel. De organisatie zegt er echter meteen bij dat de voorspelling onzeker is.

Herstel in bouwsector waarschijnlijk niet in zicht

‘De vooruitzichten voor de Nederlandse economie hangen sterk af van het verdere verloop van de Europese schuldencrisis. De TNO Bouwprognoses en ramingen zijn daarom onzeker en afhankelijk van de ontwikkelingen in de nationale en internationale economische situatie’, aldus het persbericht.

Maar áls de voorspellingen van het CPB bewaarheid worden, dan heeft dat ook zijn weerslag op de prognoses voor de woning- en utiliteitsbouw. De sector bevindt zich nog altijd in een neerwaartse trend die naar verwachting nog twee jaar voortduurt. Een bodem wordt in 2013 verwacht. Voor de middellange termijn verwacht TNO een beperkt herstel.

Investeringen in de woningbouw, 2006-2016, basis Nationale Rekeningen, miljoen Euro, prijzen 2010

Daling productiewaarde

De totale productiewaarde van de bouw zakte in 2010 met 11,6 procent. Naar verwachting zal die krimp in 2011 en 2012 respectievelijk 2,6 en 7,4 procent bedragen. De woningbouw nam in 2010 met 14,3 procent af. Het aantal nieuwe woningen kwam in 2010 uit op 56.000, in 2011 worden dat er naar schatting 59.000 en in 2012 51.000.

Wat betreft de utiliteitsbouw bedraagt de krimp van de productiewaarde voor de drie achtereenvolgende jaren respectievelijk 13,8, 3,7 en 5,6 procent. Op de middellange termijn wordt een verdere beperkte krimp van de utiliteitsbouw verwacht. Door leegstand in de vastgoedmarkt wordt steeds minder nieuwbouw gerealiseerd. De vraag naar nieuwbouw zal pas toenemen bij een krachtig herstel van de nationale en internationale economie.

Investeringen in de utiliteit, 2006-2016, basis Nationale Rekeningen, miljoen Euro, prijzen 2010

20.000 mensen minder

Ook de krimp in de werkgelegenheid in de bouw zet door. Verwacht wordt dat tussen 2010 en 2013 20.000 mensen minder werkzaam zijn in de bouwsector (in 2010 486.000 werknemers). Op de middellange termijn zal de bouwarbeidsmarkt zich langzaam herstellen. Het werkgelegenheidsniveau van 2008 (506.000) wordt echter niet meer gehaald.

Ontwikkeling aantal werkzame personen in de bouw, realisatie 2006-2010 en prognose 2011-2016

 

Reageer op dit artikel