nieuws

Kansen voor regionale woningbouw

Geen categorie

Noordoost-Brabant, Flevoland en Noord-Overijssel hebben de beste randvoorwaarden voor nieuwbouw. Het aantal huishoudens zal hier bovengemiddeld groeien en potentiële kopers hebben een grote voorkeur voor nieuwbouw. Bovendien liggen de grondprijzen relatief laag en de mogelijke verkoopprijzen juist hoog. Dit stelt ING Economisch Bureau in het rapport ‘Kansen voor regionale woningbouw’.

Kansen voor regionale woningbouw

De kansen zijn het best in coropgebied Noordoost-Brabant (driehoek Den Bosch, Oss en Boxmeer). Het aantal huishoudens groeit hier de komende tien jaar nog, nieuwbouwwoningen worden relatief snel verkocht, de vergrijzing van de bevolking is relatief hoog waardoor een vraag naar andersoortige woonruimte ontstaat en er is veel bouwgrond. Alleen de grondprijs en de bebouwingsdichtheid scoren in Noordoost-Brabant niet bovengemiddeld.

Flevoland en Noord-Overijssel

Flevoland en Noord-Overijssel volgen op de voet. Het grootste verschil tussen Flevoland en Noordoost-Brabant is dat de gemiddelde vraagprijs van concurrerende bestaande woningen in Flevoland veel lager is waardoor de potentiële vraagprijs van nieuwbouw ook lager is. In Noord-Overijssel slaat de vergrijzing minder hard toe waardoor ook de kwalitatieve vraag door veranderende woonwensen lager is.

 

Gooi, Vechtstreek, Groningen en Limburg minst aantrekkelijk

De regio’s met de minste potentie voor projectontwikkeling zijn Zuid-Limburg, Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving en Het Gooi en Vechtstreek. Vooral een beperkte groei van het aantal huishoudens, een al flink vergrijsde bevolking, een lage vierkante meterprijs van bestaande woningen en weinig verkochte nieuwbouwwoningen zijn minder aantrekkelijke indicatoren voor deze regio’s. Een positief teken is het feit dat nieuwbouwwoningen wel bovengemiddeld snel worden verkocht, vooral is Zuid-Limburg, Delfzijl en omgeving en Oost-Groningen.

De lage positie op de ranglijst van de regio Gooi en Vechtstreek kan als opmerkelijk worden gezien. De concurrentiepositie ten opzichte van bestaande bouw is goed doordat in deze regio de hoogste prijzen per m2 voor bestaande woningen worden gevraagd. Daartegenover staat echter een hoge grondprijs, een beperkte groei van het aantal huishoudens, een al flink vergrijsde bevolking en nog maar zeer weinig potentieel beschikbare bouwgrond.

Reageer op dit artikel