nieuws

BNA: Slechte dienstverlening gemeenten vertraagt bouw

Geen categorie

Nederlandse architectenbureaus ervaren de dienstverlening van lagere overheden nog steeds als verre van optimaal. Na de onvoldoende die in 2008 werd uitgedeeld, scoort de overheid nu een magere 5,7. Door stroperige procedures heeft 58% van de architecten bij een recente aanvraag financiële schade geleden van gemiddeld 3700 euro. Ook duren bouwprojecten nodeloos lang.

BNA: Slechte dienstverlening gemeenten vertraagt bouw

 

In 2008 onderzocht de BNA de dienstverlening bij lagere overheden voor het eerst. Deze werd als ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’ beoordeeld. In 2010 voerde de overheid de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in (Wabo), die tot betere dienstverlening moest leiden. Nu heeft het EIB de ervaringen bij omgevingsvergunningen opnieuw onderzocht. 316 Bureaus hebben de enquête ingevuld. Vergunningverleners hebben volgens hen nog op grote schaal moeite met de digitale verwerking van vergunningsaanvragen. Ook de benodigde bestemmingsplannen zijn lang niet altijd goed op orde.

Een 5,7

  • 85% van de architecten vraagt geregeld vergunningen aan via het Omgevingsloket online.
  • Bijna 60% vindt dat gemeenten digitaal ingediende vergunningsaanvragen niet goed kunnen verwerken.
  • Bij 1 op de 10 architecten vraagt de vergunningverlener nota bene ná een digitale aanvraag nog eens een schriftelijke versie.
  • Slechts 20% vindt dat de Wabo echt tot betere dienstverlening heeft geleid. 69% Twijfelt of vindt de Wabo geen verbetering.

 

Bestemmingsplannen zijn ook een steen des aanstoots. 42% van de ondervraagde architecten stuit bij de vergunningsaanvraag op bestemmingsplannen die niet op orde zijn of die ouder zijn dan tien jaar. Als het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, vindt het merendeel dat de procedures niet soepel verlopen.

Wel verbeterd

In vergelijking met het eerdere onderzoek komen gemeenten hun afspraken beter na: het aantal tevreden architecten is gestegen van 19 naar 36%. Ook de mate waarin vergunningen binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld is verbeterd. 65% van de architecten zegt dat vergunningen regelmatig of vaak op tijd gereed zijn. Dat was 45%.

Reageer op dit artikel