nieuws

Architectuur en mobiliteit

Geen categorie

De stad is een podium dat kansen biedt om tal van nijpende problemen op te lossen. Onlangs boog een gezelschap van automakers, wetenschappers, architecten en politici zich tijdens de Audi Urban Future Summit over de mogelijkheden die nieuwe, collaboratieve vormen van mobiliteit de stad bieden. Verwacht wordt dat de elektrificatie van de mobiliteit de problemen van stedelijke congestie zal oplossen.

Architectuur en mobiliteit

Door de voorspelde verschuiving van benzine naar elektriciteit verandert de individuele mobiliteit sterk van karakter. De introductie van de infrastructuur die de levering van elektriciteit ondersteunt, maakt het tegelijkertijd mogelijk systemen te ontwikkelen die het autogedrag beïnvloeden en reguleren.

Autofabrikanten zijn geen producenten van voertuigen meer, maar worden providers van mobiliteit. Ze zorgen voor auto’s, maar zijn tevens verantwoordelijk voor het gehele systeem van infrastructuur en omgeving. Audi verwacht dat zij in de toekomst alle vormen van mobiliteit verzorgt, inclusief de navigatie, de voorzieningen en de microbewegingen van auto’s in bouwblokken.

 Thema_Automotive De Audi Urban Concept Car is ontwikkeld voor stedelijk verkeer en weegt dankzij de kunststof buitenhuid slechts 480 kilogram.

Het fenomeen van uitdijende steden langs snelwegen behoort hiermee tot het verleden. Het aantal rijbanen kan worden teruggebracht omdat meer auto’s per uur kunnen passeren. Ook de afschaffing van het autobezit biedt ruimtewinst. Het aantal geparkeerde auto’s in de stad neemt immers af.

 

In de stad komt ruimte vrij voor het publieke domein. Architecten moeten ideeën uitwerken welke kansen in deze heroverde straatruimten liggen. De Duitse architect Jurgen Mayer H laat in zijn ontwerp voor Pokeville zien wat de mogelijkheden zijn voor groene en sociale ruimtes, nieuwe infrastructuren, balkons en loggia’s, energieproductie uit zonnecollectoren, winkels, buurtprogramma’s en extra ruimte voor kinderen. 

Reageer op dit artikel