nieuws

Nederlands design groeit, ook in tijden van krimp

Geen categorie

Goed nieuws in slechte tijden: de Nederlandse designsector groeit. Niet alleen sterker dan de andere sectoren binnen de creatieve industrie, maar ook sterker dan de totale Nederlandse economie. Dat blijkt uit een onderzoek door TNO in opdracht van Premsela. Carolien Gehrels, wethouder cultuur en economische zaken in Amsterdam, de regio met de meeste vormgevers, nam het rapport in ontvangst.

Nederlands design groeit, ook in tijden van krimp

TNO stelt in het rapport Vormgeving verder op de kaart dat de creatieve industrie tweemaal zo snel groeit als de totale economie van Nederland. Ramingen van het economisch belang van deze sector variëren, afhankelijk van de gekozen definitie, uiteen van 9,8 tot 16,9 miljard euro.

Communicatievormgeving gaat hard

Vormgeving groeit binnen de creatieve industrie het snelst. De werkgelegenheidsgroei van vormgevers overstijgt met ruim 4,3% in ruime mate die van de creatieve industrie als geheel (1,9%) en ook die van de totale economie (0,9%). Dit is met name te verklaren door de groei van de communicatievormgeving; het directe gevolg van de sterk groeiende vraag naar vormgevers voor digitale middelen als bijvoorbeeld websites en mobiele apps. Het totale aantal vormgevers nam toe van 46.000 tot 62.000. De meeste vormgevers zijn gevestigd in de Randstad (40%), met name in de noordvleugel. Groot-Amsterdam, Utrecht en Groot-Rijnmond vormen hierbinnen de top drie.

 
Ontwikkeling van het aantal banen in ontwerpsectoren, creatieve industrie, en bedrijfstakken met herkenbare hoeveelheid vormgevers ten opzichte van het totaal aantal banen in Nederland (1996-2009). Bron: TNO

Daarnaast zijn grote (200+) bedrijven die designers in dienst hebben, bijna twee keer zo vaak innovatief en doen ze 2,5 keer zo vaak aan marketinginnovaties. “Dit bewijst dat Nederlands design innovatie, creativiteit en kwaliteit samenbrengt, en zodoende een eigen plek verdient”, zegt Els van der Plas, directeur Premsela.

Creatieve industrie topsector

Uit eerder onderzoek bleek al dat de creatieve industrie één van de sectoren is waarmee Nederland zich kan onderscheiden in de wereld. Het Ministerie van ELI heeft de creatieve industrie aangewezen als topsector binnen het Nederlandse innovatiebeleid. Rob Huisman, directeur van de BNO, zegt over het TNO-onderzoek: ‘Dit rapport bewijst dat de groei van de vormgeving gigantisch is. Het is de bevestiging dat we met z’n allen (BNO, Premsela en overheid) toch iets goed gedaan hebben.’

Rapporten

In 2005 liet Premsela voor het eerst het economisch belang van de Nederlandse vormgeving in kaart brengen. Nu, vijf jaar later, heeft TNO een actualisering van het onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de positieve ontwikkeling die de Nederlandse vormgeving doormaakt ook statistisch wordt ondersteund. In het rapport is een analyse gemaakt van de opmerkelijk sterke groei.

Het volledige rapport is te downloaden op de website van Premsela, hier is ook het eerdere rapport uit 2005 te vinden.

Reageer op dit artikel