nieuws

‘Locatie bepaalt duurzaamheid van een gebouw’

Geen categorie

Volgens Bart Mispelbom Beyer wordt het begrip duurzaamheid te vaak misbruikt. “Werkelijke duurzaamheid is niet per definitie ‘groen’ of ‘natuur’ en betekent niet alleen ‘energiezuinig’ of ‘CO2-neutraal’. Ze overstijgt deze aspecten.”

‘Locatie bepaalt duurzaamheid van een gebouw’

 

 

 

Bart Mispelblom Beyer is een van de sprekers op het congres ‘Binnenstedelijk Bouwen‘ dat op 12 oktober in Utrecht plaatsvindt. Hij modereert onder andere de parallelsessies in de middag over Duurzaamheid, verdichting en groen. Tijdens deze sessies zal hij ingaan op de vraag wanneer volgens hem sprake is van een werkelijk duurzaam gebouwde omgeving.

De juiste plek

Mispelblom Beyer meent dat een bouwwerk pas duurzaam is als het op de juiste plek staat. “Openlijk wordt dan ook steeds meer getwijfeld of de recente toevoegingen aan de periferie van onze bestaande steden verstandig zijn te noemen.” “Zorgvuldige inpassing, of dit nu in een stedelijke dan wel landelijke omgeving is, maakt dat een gebouw wordt gewaardeerd en indien nodig wordt gerenoveerd of gerestaureerd.”

Binnenterrein van de Cité in Rotterdam, ontworpen door Tangram.  Fotograaf John Lewis Marshall 

Nieuw programma

Volgens Mispelblom Beyer moet nieuw toe te voegen bouwprogramma zoveel mogelijk binnen de grenzen van de bestaande stedelijkheid worden gerealiseerd. “Het inbrengen van meer programma is voor bestaande stadsdelen een kans heldere structuren te creëren, met pleinen en corridors, en een oneindige mix aan woonvormen, van grondgebonden wonen in hoge dichtheden, tot creatief gestapelde bouwvormen en alles wat zich hier tussen in bevindt.”

Mee praten?

Wil je hierover meepraten? Kom dan naar het Vorstelijk Complex in Utrecht op 12 oktober door je aan te melden voor het congres. Mispelblom Beyer gaat graag met je in gesprek.

Reageer op dit artikel