nieuws

Jachthuis krijgt Berlagetuin

Geen categorie

De originele tuin en de paden die de beroemde architect H.P. Berlage in het begin van de vorige eeuw ontwierp voor Jachthuis Sint Hubertus in nationaal park De Hoge Veluwe, keren terug. Deze week is een begin gemaakt met het restaureren en herstellen van de originele tuinaanleg. H+N+S landschapsarchitecten is samen met Michael van Gessel verantwoordelijk voor de herinrichting.

Jachthuis krijgt Berlagetuin

 

Voor zover bekend heeft Berlage nooit elders de omgeving van zijn gebouwen ontworpen. Jachthuis Sint Hubertus was het woonhuis van Anton en Hélène Kröller-Müller, die toen 6000 hectare Veluwe in eigendom hadden.

Hank van Tilborg (H+N+S landschapsarchitecten) en Michael van Gessel geven aan dat een grondige opknapbeurt van de tuin- en parkaanleg waar nu een begin mee gemaakt is, hard nodig is. ‘De ruimtelijke structuur van een park vervaagt in de loop der tijd. Na ongeveer een eeuw moet er altijd weer fors worden ingegrepen  om de oorspronkelijke lijnen uit het ontwerp weer meer naar voren te halen en aan te scherpen.. Er wordt zorgvuldig te werk gegaan om schade aan de diverse ecologische waarden, zoals de bijzondere orchideeën, te voorkomen.”

Berlage Uit het herinrichtingsplan

Vijver

De oorspronkelijke lay-out van de vijverpartijen bij Jachthuis Sint Hubertus wordt hersteld. Zo zullen de rietoevers worden weggehaald en wordt het wandelpad langs de oeverlijn van de vijver hersteld. Dit alles gebeurt volgens het oorspronkelijke plan van architect Berlage. Ook de in een latere periode toegevoegde houten brug zal worden weggehaald.

Berlage nam de legende van Sint Hubertus, beschermheilige van de jacht, als uitgangspunt voor zijn ontwerp. Van bovenaf gezien heeft het jachtslot de vorm van een gewei. Tuin en paden horen daarbij, maar dat is de loop van een eeuw helemaal vervaagd. Het interieur van het jachthuis, waarvoor Berlage ook alle meubilair, serviezen en zelfs linnengoed ontwierp, is wel intact gebleven.

Bron: ANP/EdeStad.nl

Reageer op dit artikel