nieuws

Drie projecten Witteveen+Bos genomineerd

Geen categorie

Witteveen+Bos is met de projecten Factory of the Future, Smart Tailings en de waterwissel genomineerd voor De Vernufteling 2011, een jaarlijkse prijs voor het meest vindingrijke project van een Nederlands advies- of ingenieursbureau.

Drie projecten Witteveen+Bos genomineerd

 

Factory of the future

De fabriek van de toekomst is een duurzame productieomgeving waarbij Cradle to Cradle®-principes als uitgangspunt dienen. Het doel is de biologische- en technologische kringlopen van het product én het achterliggende productieproces te sluiten. Witteveen+Bos ontwikkelde een model dat de gebruiker de plekken toont waar zich problemen voordoen en stelt de gebruiker in staat hiervoor zelf duurzame oplossingen aan te dragen.

De waterwissel

In aanvulling op de reeds bestaande ‘wildwissel’ heeft Witteveen+Bos de ‘waterwissel’ ontwikkeld. De waterwissel is een drijvende brug met een dubbel dek. Op het bovendek passeren de recreatieve fietsers en voetgangers en op het onderdek de faunapassage. Door de waterwissel in composiet uit te voeren is de brug vrijwel geheel recyclebaar en door het dek te voorzien van zonnecollectoren werkt de brug energieneutraal. Brede watergangen zoals kanalen, boezems en weteringen blijken namelijk voor veel soorten een hindernis te zijn. Niet het water zelf, maar de steile oevers blijken problemen te geven. Dieren die in het water gevallen zijn, komen er niet meer uit en verdrinken. De waterwissel kan hierbij uitkomst bieden.

Smart Tailings

De winning van delfstoffen zorgt niet alleen voor technologische uitdagingen van mijnbouw en het delven van steeds schaarsere ertsen, maar ook voor één van de grootste milieu-uitdagingen, de grote hoeveelheid mijnbouwafval ofwel ‘mine tailings’. Veel stortplaatsen van mine tailings zijn te groot en te hardnekkig om aan te pakken met conventionele saneringsmethoden. Het concept Smart Tailings integreert nieuwe methoden van meten en monitoren met inrichting en beheer van de locatie.

Voor de publieksprijs kan tot en met 31 oktober via www.devernufteling.eu worden gestemd.

 

Reageer op dit artikel