nieuws

Woonvisie kost Oude IJsselstreek 26 miljoen

Geen categorie

De gemeente Oude IJsselstreek gaat volgens Wethouder John Haverdil voor 26 miljoen euro het schip in door het afblazen en uitstellen van woningbouwprojecten.

Woonvisie kost Oude IJsselstreek 26 miljoen

 

 

 

 

 

In de streek zouden de komende jaren ruim 2500 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat aantal wordt onder druk van de bevolkingskrimp en de Achterhoekse samenwerking op het gebied van woningbouw bij lange na niet gehaald. Regionaal is afgesproken dat in Oude IJsselstreek ‘slechts’ 955 nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Het daarbij om 685 nieuwe woningen en 270 als vervanging van sloopwoningen.

In de hele Achterhoek lagen plannen voor de bouw van 14.000 woningen. Regionaal is afgesproken dat tot 2020 in totaal 5900 woningen worden gebouwd.

Eerder was al bekend dat de gemeente Doetinchem een verlies van 37 miljoen euro verwacht op de grondexploitatie. Wethouder Haverdil pleit voor een regionaal krimpfonds om de kosten gezamenlijk te kunnen dragen. De wethouder verwacht dat de Achterhoekse gemeenten gezamenlijk meer dan 100 miljoen euro verlies zullen leiden door de uitvoering van de regionale woonvisie. 

 

Reageer op dit artikel