nieuws

Veel meer hypotheken met garantie

Geen categorie

In 2010 hebben 130.000 huishoudens de aankoop of verbouwing van hun woning gefinancierd met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat is 34% meer dan het jaar daarvoor.

Veel meer hypotheken met garantie

 

 

 

Ongeveer 100.000 NHG’s hadden betrekking op de aankoop van een woning. In 2010 heeft in totaal ruim 80% van de kopers binnen de NHG-kostengrens gebruik gemaakt van de hypotheekgarantie. Deze cijfers maakte Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) bekend.

16.000 NHG’s in hoog segment

Consumenten kunnen normaal gesproken een hypotheekgarantie aanvragen voor leningen tot 265.000 euro. Om de woningmarkt een extra impuls te geven, is de grens halverwege 2009 verhoogd naar 350.000 euro. Binnen deze verhoging geldt de hypotheekgarantie alleen voor de aankoop van een woning. In 2010 zijn in dit hoge segment in totaal 16.000 NHG’s verstrekt. Dit betekent dat ongeveer de helft van alle verkochte woningen tussen 265.000 en 350.000 euro gefinancierd is met NHG. Onder de reguliere kostengrens van 265.000,- euro was dat bijna 90%.

Gedwongen verkopen

In 2010 ontving het Waarborgfonds 1.341 verliesdeclaraties in verband met consumenten die hun woning met verlies gedwongen hebben verkocht. Dat is een stijging van 76% ten opzichte van 2009. Deze stijging mag volledig worden toegerekend aan de toename van het aantal gedwongen verkopen als gevolg van werkloosheid (18% van het totaal) en echtscheiding (43% van het totaal). In verband met deze gedwongen verkopen keert het Waarborgfonds een bedrag van ongeveer 35 miljoen euro uit.

Ontwikkeling fondsvermogen

De verliezen bij gedwongen verkoop worden betaald uit het Waarborgfonds. Dit fonds is in 2010 met 88 miljoen euro gegroeid van 549 naar 637 miljoen euro. De Nationale Hypotheek Garantie staat per 31 januari 2011 borg voor 920.000 huishoudens, die samen een bedrag van 128 miljard euro aan hypothecaire leningen hebben.

Reageer op dit artikel