nieuws

Oude kastanjes Haagse Koninginnegracht dreigen te verdwijnen

Geen categorie

Den Haag wil de 25 monumentale kastanjebomen aan de Koninginnegracht genadeloos omhakken. Een reddend bomenviaduct wordt door de kosten, 6 miljoen euro, door de meerderheid van de Haagse gemeenteraad van de hand gewezen. In een debat tussen de commissie Leefomgeving en de Gemeenteraad werd gisteren meer dan twee uur over de gevoelige kwestie gesproken.

Oude kastanjes Haagse Koninginnegracht dreigen te verdwijnen

 

De bomen moeten wijken voor een nieuw tramtracé. Wethouder Smit heeft twee raadsvoorstellen geschreven. In de ene variant worden de bomen gekapt. In de andere, het bomenviaduct waarbij de wortels onder het spoor door kunnen groeien, blijven de bomen behouden.

Risico’s

Het stadsbestuur lijkt ondanks alle bezwaren af te stevenen op het kappen van de bomen. Naast het forse prijskaartje van het bomenviaduct wijst het college van B en W op de risico’s die aan dit project kleven. Boomexperts kunnen namelijk geen garantie geven dat de kastanjes de ingreep zullen overleven.

Na het omhakken van de bomen zal de Koninginnegracht niet leeg blijven. Er worden nieuwe kastanjes geplant, die doordat ze op een bepaalde manier worden gekweekt, kleiner zullen blijven.

Alleen de PvdA twijfelt nog sterk en wil eerst de plannen inzien die zijn ingediend door omwonenden voor een variant waarin in plaats van de kastanjes de parkeerplaatsen of trottoirs worden opgeofferd.

Volgens verkeerswethouder Peter Smit bieden de nieuwe varianten echter geen soelaas. Hij zegde echter wel toe ze nader te gaan onderzoeken en er een schriftelijke reactie op te geven.

 

Reageer op dit artikel