nieuws

‘Gemeenten terugfluiten bij bouwprojecten’

Geen categorie

Provincies moeten de bevoegdheid krijgen om gemeenten te kunnen terugfluiten bij bouwprojecten. Dat stelt D66-Kamerlid Kees Verhoeven voor als maatregel om de leegstand van kantoorpanden tegen te gaan.

‘Gemeenten terugfluiten bij bouwprojecten’

 

 

 

Van de 47 miljoen vierkante meter kantoorruimte staat 6,5 miljoen vierkante meter leeg. Deels is dit te verklaren door de economische crisis, maar ook door onverantwoord bouwgedrag van de gemeente, zo oordeelt Verhoeven.

Hij stelt dat gemeenten niet voldoende kijken naar de behoefte in de regio. “Het resultaat is dat elke gemeente zijn eigen winkelcentrum of kantorenpark neerzet, met groeiende leegstand als gevolg”, stelt hij
Volgens Verhoeven bouwen de gemeenten vooral voor de commerciële behoefte van projectontwikkelaars.

Allure

Bovendien zijn nieuwbouwprojecten voor wethouders interessant vanwege hun allure, stelt hij. Ook zijn ze financieel aantrekkelijker. “In een krimpende markt betekent een nieuw kantoor een leeg kantoor elders. Omdat eigenaren zoals banken en beleggers deze leegstaande panden onvoldoende afwaarderen, staat de vastgoedzeepbel nu op knappen”, aldus de D66’er.
Verhoeven wil verder de leegstandsproblematiek tegengaan door gemeenten te dwingen bij elk nieuwbouwproject een bestaand pand te slopen of te transformeren. Tot slot moet het hergebruik van bestaande panden makkelijker worden.

Korte lijnen

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman is niet enthousiast over het voorstel om provincies meer zeggenschap te geven over gemeentelijke projecten.
“Wij willen zo kort mogelijke lijnen in besluitvorming om de slagvaardigheid zo groot mogelijk te houden”, aldus Voortman. “Als de provincies zich hiermee gaan bemoeien stop je er nog een bestuurslaag tussen.”

Anti-kraakwet

VVD-Kamerlid Betty de Boer zegt de analyse van Verhoeven te delen. Ze zegt alle voorstellen om leegstand aan te pakken te willen onderzoeken.
Wel stelt De Boer dat de anti-kraakwet al mogelijkheden biedt voor gemeenten om wat aan de leegstand te doen. Ze wacht een actieplan vanuit het ministerie af.

Monasch

Jacques Monasch (PvdA) stelt dat provincies al lang de bevoegdheid hebben om hun macht te laten gelden, maar moeten ze nog leren hun verantwoordelijkheid te nemen.
Ook vraagt hij de ministers Schultz (Infrastructuur) en Donner (Binnenlandse Zaken) politiek ondernemersschap te tonen en met alle betrokkenen om de tafel te gaan om een oplossing voor de grote leegstandsproblematiek te vinden.

Debat

Verhoeven wil op korte termijn een debat met minister Schultz over de kantoorleegstand.

ANP

Reageer op dit artikel