nieuws

Ganzedijk weer op de kaart

Geen categorie

In 2008 kwam het Groningse gehucht Ganzedijk uitvoerig in het landelijke nieuws omdat de gemeente Reiderland het dorp wilde platgooien in verband met leegstand. Dankzij massaal protest kwam het niet tot sloop en na een grondige renovatie van het grootste deel van de huizen kunnen de inwoners van het dorpje weer met een gerust hart naar de toekomst kijken.

Ganzedijk weer op de kaart

De gemeente Reiderland, die nu is opgegaan in Oldambt, liet begin 2008 weten dat het geen toekomst meer zag voor Ganzedijk. De bewoners kwamen met een tegenplan, dat als basis moest dienen voor behoud van het dorp. De stuurgroep Ganzedijk, waarin provincie zitting had samen met de gemeente en woningcorporatie Acantus, kwam met een toekomstplan.

Inmiddels is een groot deel van de maatregelen uit dat plan uitgevoerd. Woningcorporatie Acantus legt in de komende tijd de laatste hand aan de renovatie van de huurhuizen. Openbare ruimtes krijgen nog een opgeknapbeurt en in de kern van Ganzedijk komt een dorpsbos met een vlindertuin.

De stuurgroep is tevreden over de snelheid waarmee het toekomstplan is uitgewerkt. Een passende oplossing voor andere dorpen in krimpregio’s is het plan echter niet. Volgens gedeputeerde Pim de Bruijne is de werkwijze in Ganzedijk niet één op één over te nemen en vraagt elk probleem om een eigen aanpak. 

Reageer op dit artikel