nieuws

Energielabel voor alle bouw bepleit

Geen categorie

Het energielabel moet verplicht worden voor alle nieuwe én bestaande bouw. Liefst dit jaar nog. Dat is het eensgezinde standpunt van Bouwend Nederland, Neprom, NVB en Aedes. Ze roepen minister Donner van Binnenlandse Zaken op snel door te zetten. Vorige maand kondigde hij aan een eind te willen maken aan de vrijblijvendheid rond het energielabel. Daarvoor krijgt de minister de volle steun van deze vier ondertekenaars van het Lente-akkoord uit 2008.

Energielabel voor alle bouw bepleit

 

De inzet daarvan was een energiereductie in de nieuwbouw met 50 procent in 2015. De helft daarvan wordt dit jaar bereikt door de epc-verlaging van 0,8 naar 0,6. De vier partijen bepleiten voor nieuwe en bestaande bouw één beoordelingssystematiek. “Daarmee maak je voor kopers en huurders de energie-eigenschappen van het hele aanbod inzichtelijk”, zegt Claudia Bouwens van de Neprom. Zij is bij de organisatie van ontwikkelaars programmaleider Energie en Duurzaamheid. Tevens is ze programmaleider van het Lente-akkoord. Ze hoopt dat Donner snel spijkers met koppen weet te slaan. De epc-berekening voldoet voorlopig voor de bepaling van het energielabel, luidt het praktische advies aan de minister. De epc werd verplicht voor nieuwbouw vanaf 1996. Naarmate het getal verder daalt, moet het A-label er een plusje bij krijgen.

Systeem

Voor de langere termijn denkt Bouwens aan verdere verfijning van het systeem maar globaal voldoet de epc volgens haar goed om te bepalen of een pand energiezuinig is. “Het gaat de consument niet om twee cijfers achter de komma.”

Epc

Ze onderkent dat de huidige berekening niet perfect is. Factoren die een rol spelen in de te verwachten energiekosten, wegen niet altijd even goed mee. Daarvoor kijkt ze uit naar de nieuwe, verbeterde epc-berekening die in de maak is. Aanbieders van energiezuinige gebouwen voelen zich benadeeld omdat veel kopers deze gunstige eigenschappen niet op de juiste waarde schatten. In de bestaande bouw negeren de meeste particuliere eigenaren het energielabel volledig. In de nieuwbouw geldt bovendien nog een andere norm: de epc. “Helaas zegt dit getal het gros van de inwoners van Nederland niets”, verzucht het branchekwartet in zijn aan Donner gerichte aanmoedigingsbrief.

Bron: Cobouw

Reageer op dit artikel