nieuws

de Architect in 2011

Geen categorie

Door de economische en ecologische crisis staat architectuur steeds sterker onder druk en dienen architecten steeds meer hun toegevoegde waarde te verduidelijken. Van de architectuur wordt als het ware meer voor minder verlangd. Om zich als dienstverleners te onderscheiden, dienen architecten hun ambities te vergroten en iets toe te voegen aan de gegeven opdracht.

de Architect in 2011

 

Thema’s

Het komende jaar gaan we daarom nummers maken die actuele thema’s uitdiepen. We zullen laten zien dat gebouwen, interieurs en technieken niet op zichzelf staan, maar raken aan opvattingen, ontwikkelingen, uitingen en tijden.

Een greep uit wat u de komende tijd van ons kunt verwachten:

Op 13 januari brengen we het nummer Architectuur als sociale kunst uit. We gaan in op de vraag in hoeverre architecten sociale en ecologische problemen kunnen oplossen en welke partijen hiervoor nodig zijn?

In het februarinummer besteden we aandacht aan Krimp als kans: wat is het potentieel van dit fenomeen, hoe ga je als ontwerper om met de kansen en de beperkingen, die hiermee zijn gemoeid en wat is mogelijke rol architect?

Later dit jaar brengen we thema’s als Hybride gebouwen, jonge architecten in China, architectuur en duurzaamheid, die alle een hoge relevantie voor architecten hebben. En nog veel meer.

Bouwhuis
de Architect op de Bouwbeurs

Bezoek ons in 2011 op de Bouwbeurs! Dit jaar zijn wij te vinden in het zogenoemde Bouwhuis. Dit is een theater waarin interessante lezingen en actuele discussies plaatsvinden. Wij organiseren van dinsdag 8 tot donderdag 10 februari iedere ochtend vanaf 10:30uur in dit theaterspeciale architectensessies, waarin actuele thema’s in de architectuur aanbod zullen komen:

Dinsdag 8-2: De revival van de stedebouw

Het centrale thema van deze sessie is: krimp als kans voor de stedebouw.

Woensdag 9-2: Herbestemming en verduurzaming

Hoe herbestem en verduurzaam je een gebouw zonder in te boeten op ruimtelijke kwaliteit?

Donderdag 10-2: Industrieel bouwen

Welke rol kan industrieel bouwen spelen bij de gewenste flexibiliteit en aanpasbaarheid van woningen?

Congres Groot

In de jaren tachtig kwam de projectencultuur op, waarin de ontwikkeling van de stad gestalte kreeg in grote stedelijke projecten. Rotterdam is hiervan een bijzonder voorbeeld, met de binnenstad en de Kop van Zuid als voorlopige hoogtepunten.

Op dit moment ligt alles stil. Tegelijkertijd is er een breed gedragen besef dat de opgave zich nu richt op de bestaande stad. Wat gaat gebeuren met de grootschalig programma’s? Is sprake van een tijdelijke dip of nemen we afscheid van een tijdperk? Gaan we door met grootsheid of stappen we over op ontwikkelingen waarin componenten los van elkaar kunnen worden vervangen.

We bespreken deze vragen op een congres dat we op woensdag 13 april samen met AIR, het architectuurcentrum van Rotterdam, organiseren in De Doelen te Rotterdam.

Met de Architect interieur naar Milaan

Nederland en Italië ontmoeten elkaar op het voetbalveld, maar ook in de wereld van ontwerp en architectuur. De innige samenwerking tussen de Italiaanse meubelindustrie en Nederlandse ontwerpers is daar een goed voorbeeld van. Ook is Dutch design een graag geziene gast op de Salone del Mobile in Milaan, waar het opzien baart met innovatieve vindingen en eigenzinnige presentaties.

de Architect interieur reist in het eerste nummer van 2011 mee naar Milaan en laat zien wat Nederlandse ontwerpers en producenten op de Meubelbeurs zullen doen en vertonen. Om het belang van Dutch design voor de internationale ontwerpwereld te onderstrepen, wordt deze speciale editie in twee talen uitgebracht, Engels en Nederlands.

Site als platform

www.deArchitect.nl is een platform voor vakkennis en inspiratie, dat sinds de herlancering ruim een jaar geleden volop in ontwikkeling. In 2011 gaan we hier gestaag mee door. Zo houden we rond negen kernthema’s dagelijks overzichtelijke dossiers bij met de meest recente ontwikkelingen. Thema’s als renovatie, bureaupraktijk en binnenstedelijk bouwen, die momenteel voor iedere architect een hoge relevantie hebben.

De site is ook de plek waar we de discussie levendig houden, waar je scherp kunt reageren op vak en werk en waar de mogelijkheid bestaat tot debat en kritiek op elkaar. Een groot aantal bloggers, zowel redacteuren als architecten, brengt dagelijks prikkelende artikelen. Door binnen de community advies en intervisie te vragen, willen we de professionaliteit van de discipline stimuleren.

We integreren relevante informatie van onze zustersites in de website van de Architect. Denk aan de productinformatie van NBD-online of de Bouwberichten van Cobouw.

iPad app in voorbereiding

Begin 2011 maakt de Architect een eerste stap richting een iPad app. Een nieuw medium dat ons volop mogelijkheden biedt om informatie op een nieuwe manier te presenteren en toegankelijk te maken. Houd onze nieuwsbrief goed in de gaten om te zien wanneer de eerste versie klaar is om te beproeven!

Ga mee op projectbezoek!

De rondleidingen in Groot Klimmendaal tijdens het jaarcongres de Architect 2010 waren een groot succes. Met die ervaring in het achterhoofd organiseren we komend jaar een aantal inspirerende projectbezoeken naar gebouwen die je gezien moet hebben.

Voor ieder bezoek nodigen we een exclusief gezelschap van abonnees van de Architect en Vastgoedmarkt uit. Op die manier ontmoeten architecten en potentiële opdrachtgevers elkaar in een informele setting. De inschrijving voor het eerste projectbezoek start spoedig. U hoort ervan via onze website en via de nieuwsbrief.

 

Reageer op dit artikel