nieuws

Ziekenhuizen slimmer en goedkoper

Geen categorie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voerde de afgelopen jaren een aantal beleidswijzigingen door op het gebied van bouw en diversiteit van wonen in de zorgsector. Voor ziekenhuizen geldt dat er nu naar eigen inzicht nieuw- of verbouw kan worden gepleegd en dat een vergunning niet langer nodig is. Daar staat tegenover dat de instellingen meer risico lopen over de financiering van hun bouwprojecten.

Ziekenhuizen slimmer en goedkoper

 

Efficiënter ruimtegebruik

Het nieuwe financieringsstelsel leidt tot gemiddeld 20 % minder vierkante meters en efficiënter ruimtegebruik, zonder dat dit ten koste gaat van de geleverde zorg. Dit effect wordt deels teniet gedaan door een hogere risico-opslag van financiers, dus de netto winst komt uit op zo’n 15 %. Dit blijkt uit het Werken aan de Zorg rapport ‘Bouw en Diversiteit van Wonen’ dat op 15 september werd gepresenteerd in Amsterdam.

Innovatievere gebouwen

Onderzoeksbureau Plexus concludeert op basis van een brede consultatie onder zorgbestuurders en bureaustudie, dat de verschuiving van de financiële verantwoordelijkheden en de daarbij behorende risico’s een leidt tot innovatievere gebouwen. Ziekenhuizen bouwen en verbouwen nu doelmatiger.

Ook verschuiving in de verpleging in de verzorging

Ook in de care – de verpleging en verzorging – zijn er verschuivingen op het gebied van bouw en diversiteit van wonen. Ter bevordering van de kwaliteit van leven van patiënten heeft het ministerie van VWS de afgelopen jaren extramuralisering bevorderd. Patiënten kunnen nu langer thuis of in een vertrouwde omgeving verzorgd worden. Bovendien is het aantal eenpersoonskamers gestegen van 35 % in 1992 naar 79 % in 2007. Daardoor is ook binnen de zorginstellingen de kwaliteit van leven toegenomen.

Het is nu aan het veld om te gaan ondernemen

Tijdens de presentatie van het rapport op het hoofdkantoor van ABN AMRO op de Amsterdamse Zuidas, gingen op uitnodiging van VWS zo’n tachtig zorgbestuurders, financiers, projectontwikkelaars, zorgverzekeraars, beleidsmakers en architecten met elkaar in gesprek over de onderzoeksresultaten. De discussie spitste zich toe op een cultuurverandering die gaande is in de zorg: van overheidsgaranties naar ondernemerschap. Dat bleek uit diverse voorbeelden van samenwerking met woningbouwcorporaties en marktpartijen.

Reageer op dit artikel