nieuws

Woningbouw schrapt kwart van banen

Geen categorie

Bij de woningbouwers zet een kwart het mes in het personeelsbestand. De maandelijkse conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw laat zien dat de crisis de aannemerij stevig in haar greep heeft. Tegen de trend in trekt 17 procent van de grond- en waterbouwers extra personeel aan om het werk rond te zetten. De overheidsmaatregelen om de sector infra te stimuleren, werpen duidelijk vrucht af.

Woningbouw schrapt kwart van banen

Van de woningbouwers meldt in augstus 42 procent een verdere afname van de bedrijvigheid. De sector heeft voor een half jaar werk in portefeuille. Het EIB registreert in zijn onderzoek in opdracht van de Europese Commissie dat de helft van de woningbouwers geen hinder van stagnatie heeft ten gevolge van onvoldoende orders. Bij een groep van 41 procent daarentegen vallen duidelijk gaten in de bedrijfsprocessen.

Negen op de tien woningbouwers gaan voor de komende maanden uit van stabiele prijzen. De utiliteitsbouw heeft voor 5,7 maanden werk onderhanden. Bij 44 procent van de bedrijven lopen de orderportefeuilles langzaam leeg. Een op de drie aannemers klaagt over stagnatie vanwege een gebrek aan opdrachten. Driekwart van de bedrijven houdt zijn personeel op de huidige sterkte. De werkvoorraad van de infrabouwers bedroeg in augustus 6,6 maanden. De wegenbouw (5,4 maanden) is aanmerkelijk slechter toebedeeld dan de deelsectoren grond- en waterbouw (7,8 maanden).

Gecompenseerd

Bij de wegenbouwers meldt een vijfde een afname van de bedrijvigheid. De krimpende bedrijven worden vrijwel geheel gecompenseerd door aannemers die de werkdruk juist zien toenemen. Toch ziet komende maanden bijna de helft van de wegenbouwer de hoeveelheid onderhanden werk afnemen. In de infrabouw heeft 71 procent geen last van stagnatie. In de b&u komt 54 procent tot die conclusie. Toch verkeren in de infra een op de vijf bedrijven in een lastig parket door een gebrek aan opdrachten.

Bron: Cobouw.nl

Reageer op dit artikel