nieuws

Bouw moet kracht van social media benutten

Geen categorie

Door het links laten liggen van social media mist de bouwsector kansen. De macht over de markt zal verschuiven van organisaties naar sociale netwerken. Binnen organisaties moet dan ook een omslag gaan plaatsvinden: van gesloten, hiërarchisch en controle naar transparantie, authenticiteit en verbondenheid, meent Menno Lammers.

Bouw moet kracht van social media benutten

 

Op een infrastructureel project in de realisatiefase komt de net afgestudeerde Sophie werken. Terwijl Sophie aan haar routinematige werkzaamheden werkt, volgt ze – als geboren netwerker – haar vrienden en connecties op Twitter, Facebook en LinkedIn. Ze vraagt zich af of ze haar werkzaamheden niet efficiënter en effectiever kan inrichten en stelt deze vraag via haar sociale netwerken.

“Bij organisatie X doen ze het zo en zo, dat levert veel tijdwinst op”, vertelt zij de projectmanager. De projectmanager reageert enthousiast en vraagt aan Sophie om deze procesoptimalisatie te implementeren. En zo denk ik dat Sophie fileSophie (zie www.fileSophie.nl of www.twitter.com/FileSophie) werd.

Managers in de bouwsector denken traditioneel in termen van het oplossen van problemen. Dingen gaan mis, en daar reageer je – op basis van zelf opgedane ervaring -op. Je probeert die fouten te herstellen om zo het evenwicht van de organisaties in stand te houden. Het streven naar comfort is het doel. Het is weliswaar goed voor de gemoedsrust van de status quo, maar zal een manager nooit aanzetten tot het realiseren van bijzondere (innovatieve) resultaten. Het kan wel leiden tot een onrealistisch verwachtingspatroon, omdat het de illusie geeft dat de oude aanpak volstaat, zelfs als de omgeving is veranderd.

Door de komst van social media – online platforms voor delen, verbinden en co-creatie – zoals LinkedIn, Twitter en Facebook ligt kennis digitaal voor het oprapen. Met de invloed van sociale media worden diegenen beloond die het meest delen, het best samenwerken en zich authentiek gedragen. Door deze openheid en transparantie worden anderen in staat een bijdrage te leveren aan hun werk.

Stel bijvoorbeeld een vraag op Twitter inclusief hashtag (#)en je kunt een antwoord verwachten van mensen die je niet kent, maar die wel kennis hebben van het specifieke onderwerp. Door deze werkwijze wordt het kennis- en netwerkpotentieel van de organisaties optimaal benut en het ondernemende handelen leerzaam gemaakt.

Experimenteren

Enkele organisaties binnen de bouwsector, bijvoorbeeld FNV Bouw en Infra, DHV en Heijmans, laten zich zien op diverse platforms en experimenteren met sociale media om te kijken wat dit kan betekenen. Een positieve ontwikkeling, waarbij er op gelet moet worden dat social media niet tot doel wordt verheven, maar ‘slechts’ als middel wordt gezien. Strategie, doelstellingen en structuur ontbreken vaak, wat niet ten goede komt aan de doelstellingen. Om collectieve doelstellingen te verbinden is het van belang dat organisaties zich meer focussen op kennisdeling, innovatie en samenwerking. Door de kracht van social media te onderkennen als onderscheidende factor zal de concurrentiepositie verbeteren. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat gebruikers worden ondersteund, waardoor de acceptatie wordt verbreed en de vraag naar openheid, authenticiteit en verbondenheid zal toenemen. Ongetwijfeld zijn er al meer mensen zoals Sophie, die social media frequent inzetten tijdens hun werkzaamheden om de stappen te zetten.

Creativiteit

Informatie, kennis en creativiteit zijn niet meer exclusief in handen van organisaties. Kortetermijnstrategie en accountability staan haaks op openheid, authenticiteit en verbondenheid die voortbestaan in sociale netwerken. Het is niet meer de tent, maar de vent (of vrouw) die het verschil gaat maken. Vernieuwing Bouwinfo@vernieuwingbouw.nl

Wat is LinkedIn

LinkedIn is een virtueel sociaal netwerk, actief sinds 5 mei 2003, dat gericht is op vakmensen. In augustus 2010 zijn er wereldwijd ongeveer 75 miljoen geregistreerden. LinkedIn groeit de laatste jaren zeer sterk. In 2007 was het, het snelst groeiende sociale netwerk in de VS met 189 procent groei. Nederland is met 2 miljoen deelnemers goed vertegenwoordigd (top 5 land) en heeft zelfs de hoogste penetratiedichtheid van alle landen (Bron: www.wikipedia.nl).

Branchecijfers

Branchecijfers op basis van eigen onderzoek op LinkedIn in Nederland: 23.500 mensen gebruiken als Industry ‘architecture & planning’;17.500 mensen gebruiken als Industry ‘civil engineering’; 3200 mensen hebben ‘civiele techniek’ in het profiel staan; 750 mensen hebben het keyword ‘PPS’ in het profiel staan; Ruim 850 organisaties gebruiken het woord ‘bouw’ in het bedrijfsprofiel; Bijna 300 discussiegroepen gebruiken het woord ‘bouw’ in het profiel.

Bron: Cobouw.nl

Reageer op dit artikel