nieuws

Frontale aanval op wet aanbesteding

Geen categorie

Negen hoogleraren hebben zich georganiseerd in een uitzonderlijk initiatief om de nieuwe Aanbestedingswet op wetenschappelijke wijze onder de loep te nemen.

Frontale aanval op wet aanbesteding

 

 

 

Het Academisch Genootschap Aanbesteden bestaat uit vier juridische hoogleraren en vijf economische professoren. De komende maanden wil dit genootschap met wetenschappelijke artikelen duidelijk maken waar de nieuwe Aanbestedingswet tekort schiet. “We maken ons zorgen. Zoals het wetsvoorstel er nu ligt, gaat het niet goed,” verklaart hoogleraar Internationaal en Europees Aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza (Universiteit van Utrecht/ Vrije Universiteit Amsterdam). Zij is samen met hoogleraar Inkoopmanagement Jan Telgen (Universiteit Twente) initiatiefnemer van het genootschap. “De markt van overheidsopdrachten is een van de belangrijkste economische markten in ons land. Burgers en ondernemers zijn gebaat bij een goede economische marktordening. Deze wet moet daarin voorzien, maar een achterliggende visie van waaruit dat gebeurt, ontbreekt”, licht Manunza het initiatief toe. “Momenteel worden aanbestedingsregels stelselmatig niet nageleefd. Maar als je het economisch belang van aanbestedingsregels verduidelijkt, vergroot je het maatschappelijk besef en het draagvlak. Het is nu echter nog onduidelijk waarom de Aanbestedingswet belangrijk is. Ook doordat men geen juridisch bindende regels maar richtsnoeren gebruikt onder de aanbestedingsdrempel, geef je niet een boodschap van noodzakelijkheid.”

Invloed

Het genootschap hoopt met zijn deskundige en onafhankelijke visie invloed uit te oefenen op de besluitvorming in de Tweede Kamer. “De wet komt in de Tweede Kamer net nu veel parlementariërs met kennis over de Aanbestedingswet naar huis zijn. De nieuwe Kamerleden moeten zich nog inwerken. Wij proberen ze op een gefundeerde manier te helpen.” In het genootschap zitten ook: Erik van Damme (hoogleraar economie, UT), Barbera Baarsma (hoogleraar mededingingseconomie, UvA) Marcel Cannoy (hoogleraar economie, UT), Arjan van Weele (hoogleraar Inkoopmanagement, Universiteit Eindhoven), Chris Jansen (hoogleraar privaatrecht, VU), Gert-Wim van der Meent (hoogleraar aanbestedingsrecht, UvA) en Jan Michiel Hebly (hoogleraar Bouwrecht, Leiden).

Bron: Cobouw.nl

Reageer op dit artikel