nieuws

LIAG ontwerpt Fac. Educatie HANcampus Nijmegen

Geen categorie

LIAG architekten en bouwadviseurs ontwerpt het nieuwe gebouw voor de Faculteit Educatie (FED) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) te Nijmegen. Het bureau won deze opdracht na een Europese aanbesteding. De architecten maakten een ontwerp dat de verschillende maten schaalniveaus van de omgeving met het gebouw verbindt. Het nieuwe gebouw voor de Faculteit Educatie vormt de sluitsteen van Campus Nijmegen.

LIAG ontwerpt Fac. Educatie HANcampus Nijmegen

Het gebouw krijgt voornamelijk groene gevels in combinatie met glas dat voor een aangenaam binnenklimaat en buitengewoon veel daglicht zorgt. Aan de zuidzijde van het gebouw wordt het zonlicht door lamellen gecontroleerd.
Door intelligent gebruik te maken van de aanwezige hoogteverschillen op de locatie wordt een kunstmatig landschap gecreëerd waarin ‘rotsen’ met bijzondere functies zijn geplaatst. Dit landschap loopt van binnen tot buiten het gebouw door. De ‘daken’ van deze rotsen worden als studielandschap gebruikt. Brede trappen werken als tribunes.

Atrium

De twee boven het landschap zwevende onderwijsvleugels worden verbonden door een atrium dat voor veel daglicht en onderlinge interactie in het gebouw zorgt. Het gebouw bevat voornamelijk onderwijsfuncties en heeft een totale omvang van circa 14.000 m2 BVO. Door het atrium is de hele structuur in één oogopslag te overzien.
Op alle niveaus kunnen gangen ook als studieplekken gebruikt worden. De student kan kiezen waar en hoe hij zijn studie wil inrichten.

Duurzaam op alle niveaus

Op alle niveaus is naar duurzaamheid gekeken: zowel op het waterverbruik, materiaalverbruik, luchtkwaliteit, akoestiek en visueel comfort, om maar de meest voor de hand liggende te noemen. In het bijzonder zijn de gezondheid van de gebruikers en de indelingsflexibiliteit zeer belangrijke ontwerpuitgangspunten. Het ontwerp voldoet aan de hoogste duurzaamheidgraad voor gebouwen: een MIG-score (milieu-index-gebouw) van minimaal 330 en een EPC van lager dan 0,5. Alle ingezette ontwerpmiddelen worden meervoudig gebruikt om zo de duurzaamheid te bevorderen.

Warmtewisselaar

Zo is de hele constructie van het gebouw één grote warmtewisselaar die alle in het gebouw aanwezige energie vasthoudt. Door een innovatieve combinatie van het ventilatiesysteem en de conditionering van het gebouw kan een aanzienlijk deel van de energie worden bespaard. LIAG heeft diverse voorstellen gedaan om de gehele HAN-Campus in Nijmegen te verduurzamen zodat de CO2-footprint aanzienlijk verkleind wordt. De gebouwen zullen voor de bestaande plek een positieve toevoeging zijn op het gebied van biodiversiteit, energie, gezondheid en schone lucht.

Reageer op dit artikel