nieuws

Veertig jaar de Architect

Geen categorie

Deze maand bestaat de Architect veertig jaar. In deze periode heeft de Architect zich van tijdschrift in zwart-wit ontwikkeld tot een platform voor vakkennis en inspiratie. Het tijdschrift is inmiddels aangevuld met een volwaardige website. Daarnaast publiceert de Architect een Jaarboek en organiseert ze meerdere evenementen zoals het congres, de Lensvelt de Architect interieurprijs en de Mart Stamprijs. Het afgelopen jaar is daar de Architect Academie bijgekomen.

Veertig jaar de Architect

Het vak verandert

de Architect is met haar lezers meegegroeid. In veertig jaar is in het vak veel veranderd. Centraal Beheer in Apeldoorn door Herman Hertzberger, dat door zijn structuralistische opzet in 1972 veel opzien baarde, kan hiervoor symbool staan. Dit gebouw wordt immers binnenkort verlaten door de tevreden gebruiker. De vraag wat met dit gebouw moet gebeuren staat symbool voor de komende opgave in Nederland.

In de tussenliggende periode groeide de Nederlandse architectuur uit van een tweestromenland waarin de naoorlogse polemieken tussen traditionele en moderne architectuur nog naklonken, tot een vakgebied in beweging. Tegenwoordig bestaan verschillende opvattingen en visies naast elkaar. Voor een deel hangen deze verschuivingen ook samen met veranderingen die optraden in de condities van architectuur en de maatschappelijke opgaven van dat moment.

Bijzonder moment

Inmiddels heeft de Nederlandse architectuur zich ontwikkeld tot een internationaal gerespecteerd metier. We bouwen over de gehele wereld. Het gemiddelde niveau van architectuur in ons land ligt hoog.

Tegelijkertijd is de architectenbranche een van de hardst getroffen bedrijfstakken in de kredietcrisis. Veel bureaus, ook grote en bekende, houden zich met moeite staande of gaan failliet. Onzeker is hoe veel werk de komende tijd verworven kan worden, hoeveel mensen aan het werk kunnen worden gehouden en hoe de woningbouw en de publieke sector zich gaan ontwikkelen.

Kansen voor de architectuur

Te verwachten valt dat deze situatie voor een kentering zal zorgen. Het leek ons een uitgelezen moment de vraag te agenderen hoe de architectuur zich de komende tijd gaat ontwikkelen.

Voor het aprilnummer vroegen we veertig architecten welke kansen zij zien en hoe deze zijn te benutten. Zal alles weer worden zoals het was, zodra de crisis voorbij is? Of zal architectuur een nieuwe weg (moeten) inslaan? Zo ja, welke zal dat zijn? Of doet ze er straks helemaal niet meer toe?

De afgelopen veertig jaar

Ter lering en vermaak maakten we daarnaast een tijdlijn. Deze geeft een overzicht van relevante gebeurtenissen op maatschappelijk en architectonisch vlak, gekoppeld aan de projecten die bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van het vakgebied. Deze tijdlijn is terug te vinden op de poster die we bij het aprilnummer verspreiden. Op internet is een interactieve versie van de tijdlijn beschikbaar.

Verder vroegen we jonge architecten acht cruciale projecten uit de afgelopen veertig jaar voor ons te bespreken. Hun bevindingen worden, gecombineerd met originele foto’s en archiefmateriaal, gepubliceerd inde komende vier nummers en zorgen voor bijzondere resultaten. De site vult deze publicaties aan met extra materiaal in de vorm van schetsen, tekeningen en foto’s.

Prijsvragen

Ten slotte schrijven we in het kader van het jubileum in mei enkele uit waarin we de betrokkenheid van onze lezers bij de Architect verder willen versterken.

De komende veertig jaar

De Nederlandse architectuur is springlevend is en is in staat de architectuurcrisis te gebruiken voor de gewenste maatschappelijke, technische en culturele vernieuwing. De Architect hoopt haar steentje hieraan bij te dragen en zal u, zoals u van ons gewend bent, ook de komende veertig jaar op alle relevante schaalniveaus informeren over ontwerp en onderzoek en de achtergronden daarvan.

Harm Tilman

Hoofdredacteur de Architect

Reageer op dit artikel